Algemeen

Door: Jenny ter Maat

Raad Rijssen vergadert in sneltreinvaart: groen licht voor verdere plannen zwembad en opleidingscentrum

RIJSSEN - Gemeenteraadsvergaderingen hoeven niet lang te duren. De raadsleden van Rijssen-Holten lieten dat donderdagavond zien. Burgemeester Arco Hofland heette om half acht ’s avonds iedereen welkom, om een half uur later de vergadering te sluiten.

In dat half uur waren wel een paar belangrijke besluiten genomen. Zo gaf de raad groen licht voor de bouw van het nieuwe binnenbad en de verbouw van zwembad De Koerbelt, werd er 235.000,- beschikbaar gesteld voor de aankoop van de ondergrond van de parkeerplaats aan de Bouwstraat en werd het bestemmingsplan ’Bestemmingsplan Bedrijventerrein Rijssen, Reggesingel, opleidingscentrum’ vastgesteld, waardoor de realisatie van de uitbreiding van het opleidingscentrum dichterbij komt.

Project zwembad De Koerbelt
De gemeenteraad stemde unaniem in met het voorstel om, binnen de financiële kaders, over te gaan tot realisatie van het project zwembad De Koerbelt. Met de zegen van de raad kan in de eerste helft van 2021 de schop in de grond voor de nieuwbouw van het binnenbad en de renovatie van het buitenbad.
“Een zeer mooi project.
Het ontwerp ziet er goed uit. Het laat ook zien dat onze gemeente durft te investeren in minder economische tijden”, aldus Gabriël Basmaci namens het CDA.
Complimenten waren er voor de ambtelijke organisatie.

Parkeerterrein Bouwstraat
De raad ging ook akkoord met het beschikbaar stellen van een krediet van 235.000,- euro voor de aankoop van de ondergrond van de parkeerplaats Bouwstraat in Rijssen.

In maart 1970 heeft de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Rijssen besloten tot verkoop van een perceel grond tussen de Bouwstraat en de Haarstraat. De verkoop was bedoeld om de vestiging van een supermarkt met parkeerterrein mogelijk te maken. Onder andere om het parkeren goed te kunnen reguleren via een blauwe zone, is in 1981 een huurovereenkomst gesloten. De eigenaar heeft begin 2018 kenbaar gemaakt de huurovereenkomst te willen beëindigen. De afspraak is dat het terrein bij beëindiging van de huurovereenkomst weer als particulier terrein wordt opgeleverd.
De gemeente vindt het echter niet wenselijk dat dit geen openbaar parkeerterrein meer zou zijn en heeft besloten de ondergrond van het parkeerterrein te kopen. “Het draagvlak voor dit voorstel is niet onderzocht. Algemeen mag worden uitgegaan dat de detailhandel in het centrum het voorstel kan ondersteunen omdat de continuïteit van het openbaar parkeren blijft gewaarborgd”, aldus het college.

School Reggesingel: VOC of COC?
Alle neuzen stonden eveneens dezelfde kant op toen het voorstel voor het vaststellen van de bestemmingsplanwijziging ten behoeve van het uitbreiden van het opleidingscentrum aan de Reggesingel aan de orde kwam.

Hoewel Herman Klein Velderman, raadslid D66, de naam van de nieuwe school ‘VOC West Twente’ wel een beetje ongelukkig vond. “Die naam verwijst naar een tijd waarin we hele bevolkingen hebben uitgemoord”, aldus Klein Velderman.
Hij stelde als naam voor ‘Centraal Opleidings Centrum’. Hoe de afkorting COC precies viel bij zijn collega raadsleden was voor de digitale toehoorder niet duidelijk, want het geluid viel (weer eens) uit. En ging pas weer aan toen er vanuit de raadzaal een homerisch gelach opklonk.
De reactie van Velderman: “Ik ben blij dat er zo enthousiast is gereageerd op ons voorstel om de school het COC te noemen.”

Burgemeester Hofland riep iedereen weer bij de les: “We zijn hier bij elkaar gekomen om het bestemmingsplan vast te stellen, niet om de naam van de school vast te stellen.”
Het bestemmingsplan werd door de raadsleden geen strobreed in de weg gelegd.