Algemeen

Door Jenny ter Maat

Plannen voor Kledingbank in nieuw jasje: Kledingkringloopwinkel voor iedereen?

RIJSSEN – Er zijn plannen om van de Kledingbank, onderdeel van de Voedselbank, een soort kleding kringloopwinkel te maken, waar iedereen terecht kan om voor een klein prijsje kleding aan te schaffen. Het plan ligt op tafel, maar wordt eerst besproken met de vrijwilligers van de Kledingbank.

Het plan kent twee uitgangspunten. “Allereerst blijft er gratis kleding verstrekt worden aan bijstandsgerechtigden in onze gemeente. Daarnaast is er, gezien de ruime hoeveelheid kleding die aangeboden wordt, ook ruimte om tweedehands kleding tegen kleine bedragen beschikbaar te stellen voor iedereen”, vertelt Gerrit Wessels, woordvoerder van de Voedsel- en Kledingbank Rijssen-Holten.

Bij de kledingbank wordt veel meer kleding aangeboden dan nodig is voor de cliënten van de kledingbank. Dat betekent dat na elke seizoenswisseling veel goede en gesorteerde kleding beschikbaar gesteld wordt voor andere hulporganisaties. “Dat is natuurlijk goed, maar we zouden door de verkoop van deze kleding inkomsten kunnen genereren, dat beschikbaar komt voor goede doelen in onze eigen gemeente of, indien nodig, voor de Voedsel- en Kledingbank Rijssen-Holten zelf.”

Om tafel met vrijwilligers
Zo gauw de corona maatregelen van de baan zijn, wil het bestuur met de vrijwilligers van de kledingbank om de tafel. “Wij zijn van de vrijwilligers afhankelijk, ook wat deze plannen betreft. Want wanneer dit doorgaat, wordt het werk anders. De kledingbank zal vaker open moeten, en er gaat met geld gewerkt worden. Als dit plan doorgaat, is er tijd voor nodig om die omschakeling te realiseren.”

De Voedsel- en Kledingbank Rijssen-Holten draait momenteel budgetneutraal. “Mede door inkomsten van onze medegebruikers, de bijdrage van de gemeente en de donaties die we krijgen, onder andere van bedrijven. Zonder deze donaties zou het moeilijk worden het financiële deel rond te krijgen”, zegt Wessels.

Tegengaan van voedselverspilling
Naast het verstrekken van voedsel heeft de voedselbank nog een doel, het tegengaan van voedselverspilling. “We gooien niets weg. Als we bijvoorbeeld datumgebonden voedsel over hebben, gaat het naar andere voedselbanken en naar andere organisaties zoals Humanitas en het Leger des Heils in andere Twentse gemeenten. Als andere voedselbanken overtollig voedsel hebben, gaat het ook naar ons. De samenwerking met deze organisaties is goed.”

De klanten van de voedselbank in Rijssen-Holten zitten in een whatsapp groep. “Komen er op maandag verse producten binnen, dan wordt dat bericht via whatsapp. Belangstellenden kunnen dan op dinsdag die producten ophalen.” Ook is er op donderdagavond nog een extra uitgiftemoment voor cliënten die hiervoor in aanmerking komen

Door corona is de manier van uitgifte gewijzigd. De pakketten worden vrijdagsmorgens samengesteld en vrijdagmiddag in tassen en op een afgesproken tijdstip afgehaald. “Waarschijnlijk blijft deze manier van uitgifte zo, ook na corona”, vertelt Wessels.

Nog steeds hoge drempel
Zo’n honderd huishoudens waren, ten tijde van de financiële crisis, klant bij de Voedsel- en Kledingbank. Momenteel nog circa vijfendertig. “We merken dat de gemeente steeds meer grip krijgt op huishoudens die in de schulden dreigen te geraken, of in de schulden geraakt zijn, en daardoor eerder hulp kan bieden.”
Wessels gaat ervan uit dat er meer huishoudens in de gemeente zijn die hulp van de Voedsel- en Kledingbank nodig hebben. “We hebben contacten met diaconieën en de schulphulpverlening. Iedereen weet wel van het bestaan van de voedselbank, maar de drempel om hierheen te komen is nog steeds hoog.”