Algemeen

Plan Almeloseweg voorziet in uitbreiding wandelstroken

HARBRINKHOEK/MARIAPAROCHIE - De Almeloseweg tussen de kerk en Kampkuiper is twee kilometer lang. De weg verbindt de kernen Harbrinkhoek en Mariaparochie met elkaar. Slechts twee kilometer, maar met een grote variatie in maximumsnelheden van 30 tot 60 kilometer per uur. Een weg waar je als fietser en voetganger de fietsstrook deelt en dan weer apart van elkaar de weg kunt vervolgen. Zoeken naar ruimte is het op die plekken waar voetgangers de fietsstrook delen met de fietsers en/of auto’s.

Deze en andere knelpunten zijn door de werkgroep Herinrichting Almeloseweg aangegrepen om een plan ter verbetering voor te leggen aan de inwoners van het dorp.
 
Op inspraakavonden op 8 en 9 november 2017 en 14 maart 2019 zijn de knelpunten en voorstellen voor verbetering aan de inwoners voorgelegd. Tussentijds is de voortgang gecommuniceerd op de MijnHarbrinkhoekMariaparochie 2030-avonden. 
 
Op 14 maart 2019 gaven de aanwezige inwoners aan achter de plannen te staan en sinds die tijd is de werkgroep bezig geweest om de verbetervoorstellen uit te werken en in een rapport te beschrijven. Een van die verbetervoorstellen is om voor voetgangers waar mogelijk op gemeentegrond wandelpaden aan te leggen, zodat ze gescheiden worden van fietsers en auto’s. 
 
Informatieavond
Het rapport ligt klaar om naar de gemeenteraad te gaan voor instemming. Voor die inwoners die nog niet eerder de plannen hebben gezien en graag meer willen weten is er op 7 juli a.s. van 20.00 tot 21.00 uur een laatste informatieavond bij Kampkuiper. De werkgroep laat in een presentatie de plannen zien en geeft desgewenst toelichting op vragen. De bedoeling was om in april deze infoavond te houden. Het coronavirus gooide echter roet in het eten. Vanaf 1 juli mogen bijeenkomsten voor honderd personen en hier maakt de werkgroep dankbaar gebruik van. Vanwege de coronamaatregelen is vooraf aanmelden verplicht. 
 
Dit kan bij voorkeur via e-mail: dorpsraad-hm@hotmail.com of telefonisch bij Ronald Lenferink, tel. 06-27864687.