Algemeen

Overhandiging rapport ‘Kaders duurzame energieopwekking Daarle’

DAARLE - Afgelopen vrijdag is aan wethouder Henk Nijhof van de gemeente Hellendoorn het rapport ‘Kaders duurzame energieopwekking Daarle’ aangeboden. Dat gebeurde door de voorzitter van Plaatselijk Belang Daarle, Franciska Willems, samen met Bert Roerink [lid van de werkgroep Duurzaam Daarle]bij dorpshuis ’n Kadiek [zie foto] in Daarle. 

Plaatselijk Belang Daarle (PB Daarle) is, zoals bekend, de afgelopen jaren druk bezig geweest met de energietransitie in Daarle. De meest recente onderneming is de verspreiding van een enquête, die de mening over de zonne- en windenergie van de inwoners van Daarle heeft verzameld. Hieruit zijn kaders ontstaan die aangeven waarbinnen de zonne- en windenergie gerealiseerd kan worden, zoals de opdracht van de gemeente Hellendoorn luidde.

Verdeeldheid
Onder de inwoners van Daarle is verdeeldheid ontstaan naar aanleiding van een idee over windturbines. Dit terwijl Daarle bekend staat als een saamhorig dorp waar noaberschap belangrijk is. PB Daarle vond het daarom belangrijk dat hierover gesproken werd.

Kil en koud
In een dorp waar geen vrijwilliger zich inzet, waar geen vereniging is en waar niemand naar elkaar omkijkt, is het kil en koud. PB Daarle wil te allen tijde voorkomen dat Daarle kil en koud wordt door een handtekening die in Parijs gezet is. De duurzame initiatieven zijn een gevolg van het Klimaatakkoord van Parijs. In 2016 heeft Nederland dit akkoord ondertekend. In Nederland hebben de gemeentes daarom de opdracht gekregen om bij te dragen aan deze vermindering van uitstoot. De gemeente Hellendoorn laat de invulling hiervan aan de inwoners.

Energietransitie bespreekbaar
Tot slot is dit niet de eerste actie van PB Daarle om de energietransitie in Daarle bespreekbaar te maken. Er zijn meerdere stappen gezet voorafgaand aan het stellen van kaders voor duurzame energieopwekking in Daarle. Namelijk:

-       Overlegbijeenkomsten met inwoners.

-       Bijpraten van de inwoners over de ontwikkelingen in de energietransitie.

-       Uitnodigen van sprekers over de duurzame energie.

-       Bespreekbaar maken van alternatieve mogelijkheden voor energieopwekking.

-       Opstarten van energiewerkgroepen.

-       Organiseren van de duurzaamheidsmarkt.

-       Opstellen van het plan Daarle Energieneutraal.

-       Participatie in zonnepark Dalvoordeweg.

Rapport online
Het rapport en de uitslag van de energie-enquête zijn te vinden op de website van PB Daarle en de website van de gemeente Hellendoorn. In mei 2020 is aan de gemeente Hellendoorn aangegeven hoe Daarle energie duurzaam denkt op te wekken. Dit plan ‘Daarle energieneutraal’ is tot stand gekomen door de enorme inzet van de energiewerkgroepen die in 2019 opgestart zijn. Ook het opzetten van de enquête is hieraan te danken. Dit geeft aan wat er te bereiken is met draagvlak en betrokkenheid in een sociaal dorp. Ook dit plan is te vinden op de beide websites.

Trots
Wethouder Henk Nijhof toonde zich vrijdag trots op de inzet van alle mensen die een steentje hebben bijgedragen aan het tot stand komen van het rapport. Hij liet weten eenieder hiervoor hartelijk te bedanken.