Algemeen

Opknapbeurt dorpsentree Fleringen van start

FLERINGEN - De dorpskern van Fleringen krijgt een nieuwe uitstraling. Daarmee gaat een langgekoesterde wens in vervulling van de inwoners, die hun dorpsentree maar rommelig vinden. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Begin december is de nieuwe entree, die niet alleen mooier wordt, maar vooral ook verkeersveiliger en duurzamer, naar verwachting gereed.

“Het hart van Fleringen krijgt een opknapbeurt waarmee de aantrekkelijkheid van de kern wordt vergroot”, zegt wethouder Erik Volmerink. “De nieuwe situatie wordt verkeersveiliger, fietsveiliger ook. Bovendien wordt de kern groener en zal er worden gezorgd voor een afkoppeling van het hemelwater. Al met al een flinke meerwaarde voor Fleringen.”
 
De graafmachines doen hun werk, de meeste bomen zijn gerooid, het kerkplein ligt eruit en de bushalte is tijdelijk verplaatst. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken wordt de herinrichting in fases uitgevoerd. De Oldenzaalseweg moet hoe dan ook dicht, zoals het nu lijkt van half september tot half oktober. “De overlast nemen we op de koop toe”, lacht Gerard aan de Stegge, voorzitter van de werkgroep Herinrichting Entree Fleringen. “Iedereen hier is blij dat het gebeurt.”
 

Identiteit
De herinrichting houdt hem, en werkgroepleden Theo Elshuis, Mark Osinga en Tonny Busscher al lange tijd bezig. De werkgroep riep twee jaar geleden de hulp in van stedenbouwkundig ontwerper Chiel Lansink, die het schetsontwerp maakte. Input hiervoor kwam uit de rondetafelgesprekken die werden gehouden in het kader van MijnDorp2030. Het plan, dat eigenlijk een groter stuk omvatte dan nu wordt aangepakt, omschrijft niet alleen de veranderingen, maar heeft Fleringen en de inwoners meer gebracht. “Wij hebben een identiteit gekregen”, vertellen de heren enthousiast. “Fleringen was een boerengehucht met landgoed Herinckhave als centrale plek. Pas in de jaren vijftig is de kern ontstaan. De Kroezeboom, de Korenmolen en het landgoed met boerderijen horen bij Fleringen. Naast de herinrichting van de straat zal er daarom ook een betere verbinding komen tussen de kern en deze karakteristieke plekken.”

De kleurstelling van de landhekken en de rododendrons die bij de entree zullen verschijnen verwijzen naar landgoed Herinckhave. Daarnaast zal met klinkers in verschillende kleuren het landschappelijke karakter van het dorp worden versterkt. “Ook gaan we letterlijk de verbinding maken”, zegt Tonny Busscher. “Er komt een Kerkepad, dat vanuit de kern aansluiting krijgt op het bestaande Pachterspad. Dit pad gaat langs de oude elementen van het vroegere Fleringen.”
 

Windroos
Het belangrijkste is de herinrichting van de Oldenzaalseweg, die een duidelijke fietsstrook krijgt en een kleine bocht om hard rijden te ontmoedigen. Ook ledverlichting, duurzaam straatmeubilair, ondergrondse containers en groenstroken met siergras en bloemenperken staan op de planning. De werkzaamheden zijn half augustus gestart met de aanleg van een afvoer- en infiltratiesysteem, dat het regenwater infiltreert in de bodem en deels afvoert in de sloot in plaats van in het riool.

Kers op de taart is een windroos die als laatste wordt geplaatst bij het bronzen beeld op het kerkplein. De windroos zal verwijzen naar de historische plekken in Fleringen. Zo krijgt Fleringen een hart, vanwaar ook de toerist op pad kan om Fleringen te ontdekken.