Algemeen

Opening Dorpsplein Albergen

ALBERGEN - Vrijdag 2 september j.l. is in Albergen het Dorpsplein officieel geopend. Daarmee werd een reeks van projecten onder de naam Beeldbepalende Dorpsgezichten afgesloten. Deze (zware) kar werd getrokken door een gedreven werkgroep, bestaande uit Frank Oude Breuil, Bertus Steenwelle en Jan Bom. Bertus Steenwelle hield namens de werkgroep een woordje voor de aanwezige gasten. In vogelvlucht werden de verschillende projecten benoemd. Wethouder Oude Avenhuis hield namens de gemeente Tubbergen een toespraak en mocht daarna samen met Jan bom de officieel opening verrichten. Om het feest compleet te maken mochten alle kinderen van de basisschool deze middag een ijsje komen halen bij de COOP. 

Het project Beeldbepalende dorpsgezichten bestond uit drie groenprojecten en een infraproject. De groenprojecten zijn het afgelopen jaar al uitgevoerd. Zo is de boomstructuur in de groenstroken langs de Zenderseweg versterkt en is er gezorgd voor een uniforme beeldvorming. Daarnaast is er een groene buffer gerealiseerd langs het evenemententerrein aan de Ootmarsumseweg. Het laatste groenproject is aan het einde van afgelopen jaar gerealiseerd en betreft de herinrichting van de rotondes. Deze zijn ingevuld met een bloemenmengsel en beplanting waardoor ze een groenere invulling krijgen. Samen met de Bokken van cortenstaal die op grote veldkeien zijn geplaatst wil Albergen hiermee een warm welkom uitstralen. De werkgroep Beeldbepalende dorpsgezichten is erg blij met de realisatie van deze groenprojecten die in de aankomende jaren uit moeten groeien tot het beoogde resultaat.

Het meest aansprekende plan betreft de herinrichting Zenderseweg, naar een meer leefbare en uitnodigende omgeving, “Het Dorpsplein”. De rioolrenovatie aan de Zenderseweg is aanleiding geweest om het hele gebied en de parkeerterreinen tussen de Ootmarsumseweg en de Hoofdstraat (en het Wissink) leefbaarder te maken en te vergroenen. In de plannen worden bomen en ander groen gerealiseerd, wordt ruimte gemaakt voor verblijf en ontmoetingen met bankjes en speelaanleidingen en is er ruimte voor een kleine markt.  Ook het zogenaamde Julianapleintje (met de grote kei op de kruising Ootmarsumseweg/Zenderseweg) wordt hierin betrokken.  Uiteraard dienen in het gebied de beschikbare parkeerplaatsen bewaard te blijven; dit wordt via aangepast straatwerk gewaarborgd. Door de parkeerplaatsen op te nemen in het plan krijgt het gebied de mooie uitstraling van een dorpsplein waar het goed toeven is. De speerpunten voor het gebied zijn: Ontmoeting, Groen, Gezelligheid, Winkels, Markt, Boodschappen doen, Bereikbaarheid en Ontsluiting, Parkeren, Geen/minder verhoogde trottoirs drempels, Eenheid/verbinding van het totale traject.

Eind 2021 is er een overeenkomst gesloten met de familie Kamphuis over het gebruik van de parkeerplaats. Deze is en blijft eigendom van de familie Kamphuis maar kan op deze manier ingepast worden in de openbare ruimte. De glasbakken die op de parkeerplaats stonden zijn inmiddels vervangen door ondergrondse glasbakken. Daarnaast is de textielcontainer verplaats naar het industrieterrein. Deze heeft een plaats naast de papiercontainer gekregen.

Na een lange, intensieve voorbereiding is er begin 2022 gestart met de realisatie van het “dorpsplein Albergen”. Nog in het voorjaar konden de meeste werkzaamheden m.b.t. tot de infra afgewerkt worden. Hierdoor was het mogelijk ook de aanplant van de diverse groencirkels en de hagen nog voor de zomer te realiseren. 

Naast deze projecten hebben ook de ondernemers in de dorpskern niet stil gezeten. Zo zijn er op beeldbepalende plaatsen panden opgeknapt of staan nog op de nominatie om opgeknapt of vervangen te worden. De projecten hebben elkaar versterkt en zorgen er voor dat we weer met een frisse blik vooruit kunnen.

Financieel zijn de verschillende projecten mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Gemeente Tubbergen, Provincie Overijssel, Dorpsraad Albergen, SPOT, Familie Kamphuis, COOP supermarkt Munster, Buro Buitengoed, Café Morshuis, Installatiebedrijf Klumpers en Rikmanspoel Tuinen. De werkgroep is dankbaar voor deze bijdrage en wil daarnaast alle vrijwilligers en bedrijven bedanken die op welke manier dan ook een steentje hebben bijgedragen aan de realisatie van de genoemde projecten.