Algemeen

Ook meepraten over woon-(zorg)leef-initiatief
Harbrinkhoek-Mariaparochie?

HARBRINKHOEK - MARIAPAROCHIE - De concrete mogelijkheid die zich voordoet op Dannenkamp V om een woon-(zorg)leef-initiatief te realiseren wil de werkgroep met beide handen aanpakken. In deze werkgroep zijn inwoners vertegenwoordigd, de gemeente en ZorgAccent. De werkgroep wordt ondersteund door AnnoNu. De werkgroep wil graag met de inwoners van Harbrinkhoek-Mariaparochie in gesprek om te onderzoeken waar de behoefte ligt voor een woon-(zorg)leef-initiatief. De basis voor deze gesprekken wordt gevormd door de resultaten van enquête en inventarisatie van 2018 en 2019.

De werkgroep heeft aan ZorgAccent gevraagd, vanwege de beperkende maatregelen, om de senioren die zij bezoeken in gesprek te gaan over hun behoefte. Verder organiseert de werkgroep in samenwerking met AnnoNu een drietal (dezelfde) bijeenkomsten. Door de beperkende maatregelen omtrent het Covid-19-virus worden deze bijeenkomsten digitaal georganiseerd. In de bijeenkomst wordt ingegaan op het verder verduidelijken van de wensen en behoefte op het gebied van wonen, welzijn & zorg en kan zo mogelijk input zijn voor het bestemmingsplan Dannenkamp V.

De digitale bijeenkomsten worden gehouden op de volgende drie data:

- maandag 22 februari van 19.30 tot 21.00 uur - woensdag 24 februari van 19.30 tot 21.00 uur - maandag 2 maart van 19.30 tot 21.00 uur. Mocht u door dit bericht geïnteresseerd zijn en willen meepraten over deze ontwikkeling, dan kunt u zich voor een van de drie bijeenkomsten tot uiterlijk vrijdag 12 februari aanmelden via dorpsraad-hm@hotmail.com. Om de doelgroep ouderen goed te vertegenwoordigen, roept men ook mantelzorgers op zich te melden en mee te praten. Graag hoort de werkgroep van u naar welke datum uw voorkeur uit gaat. Voordat de bijeenkomst begint ontvangt u een e-mail met daarin de link om deel te nemen. Mochten er vragen zijn dan kunt u bellen naar Annette Kersten, tel. 06-51070002.