Algemeen

Ontdek het dorp met de nieuwe Dorp Rossum App

ROSSUM -  De Dorp Rossum App wordt gelanceerd! Rossum staat aan de vooravond van de lancering van de Dorp Rossum app. In de testfase hebben zo’n tweehonderd mensen de Dorp Rossum App reeds gedownload op hun mobiele toestel en zij kunnen nu dagelijks het nieuws en andere wetenswaardigheden uit het dorp volgen via deze app. 

Onder de paraplu van de Dorpsraad Rossum, Lemselo en Volthe is er een werkgroep gevormd, bestaande uit drie leden via ‘Mijn Rossum 2030’ en drie leden via het Kulturhus Rabo de CoCeR. Eén van de doelen van deze werkgroep Communicatie Platform Rossum is het ontwikkelen en realiseren van een digitaal platform dat de belangrijkste informatie uit het dorp bevat, dat toekomstbestendig is en toegankelijk voor alle geledingen en inwoners uit Rossum. De werkgroep is in 2020 gestart met het verkennen en onderzoeken van mogelijkheden voor een App op mobiele toestellen voor het gehele dorp en omliggend gebied. Na inventarisatie bij een groot aantal verenigingen in het dorp bleek dat de animo groot was. Vanwege de diverse maatregelen omtrent corona heeft het langer geduurd dan gedacht, maar dit heeft er wel toe geleid dat de app nog mooier is geworden. Met het realiseren van een nieuw communicatie platform, krijgen Rossum, Lemselo en Volthe een nieuwe impuls, die past in de huidige en toekomstige (digitale en multimediale) tijd. Deze vernieuwing zorgt er ook voor dat de verschillende geledingen, een automatische ’verbinding’ krijgen vanuit hun eigen website naar de nieuwe (centrale) website dorp-Rossum.nl. Door gebruik te maken van de Dorpsapp zijn nieuws en berichten vervolgens automatisch te lezen op de mobiele telefoon. Het voeden van berichten en nieuws dient door de ’web-masters/beheerders’ van de verschillende geledingen verzorgd te worden, met aanvullingen van de redactie van de werkgroep. De Dorpsraad en de werkgroep zijn ervan overtuigd, dat de nieuwe app de onderlinge (ver)binding en saamhorigheid in Rossum, Lemselo en Volthe bevordert onder het motto: „Dorp Rossum App: van, voor en door Rossum, Lemselo en Volthe!”

De Dorp Rossum App is mede tot stand gekomen door financiële ondersteuning van Twentse Noabers Fonds, Stichting Puck Berhag, Rabobank Coöperatiefonds en Gemeente Dinkelland.

Ine Flinkers