Algemeen

Online klimaatcafés over extreme overlast door hemelwater of hitte

WIERDEN – De gemeente Wierden organiseert op maandag 1 maart en donderdag 4 maart een online 'klimaatcafe'. Inwoners en ondernemers van Wierden (1 maart) en Enter (4 maart) kunnen dan in gesprek met medewerkers van de gemeente Wierden over de gevolgen van het veranderende klimaat. Als gevolg daarvan komen hevige regenbuien en extreme hitte steeds vaker voor. “Om de gevolgen hiervan aan te pakken, moeten we onze omgeving aanpassen aan dit veranderende klimaat”, meent wethouder Johan Coes. “Dit kunnen wij als gemeente niet alleen. Daarom nodigen wij inwoners en ondernemers uit om met ons in gesprek te gaan over welke klimaateffecten wel of niet acceptabel zijn. Samen komen we dan tot een actieplan.”

Inwoners, ondernemers en de gemeente bepalen uiteindelijk samen welke klimaateffecten wel of niet acceptabel zijn. Om de discussie alvast aan te zwengelen gooit de gemeente enkele voorbeelden op tafel. Is het bijvoorbeeld acceptabel dat er jaarlijks een laag water van tien centimeter in de straat staat na een hevige regenbui of dat hulpdiensten de wijk niet kunnen bereiken door wateroverlast? En wat als er niet gezwommen kan worden in het Lageveld vanwege blauwalg? Dergelijke situaties komen steeds vaker voor. De gemeente wil dergelijke kwesties graag bespreken om op deze wijze urgente gebieden en problemen beter in kaart te brengen en zo mogelijk maatregelen te treffen.

De input vanuit de klimaatcafés wordt meegenomen in het uitvoeringsprogramma. Dit  programma beschrijft wat de gemeente Wierden de komende jaren wil doen, zoals het zoeken naar oplossingen voor wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen. 

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via www.wierden.nl/klimaatcafe en praat mee. Na aanmelding wordt per mail een uitnodiging met de link naar de online bijeenkomst verzonden. Vanwege de coronamaatregelen zijn deze bijeenkomsten online. Ze beginnen beide dagen om 19.30 uur en zijn rond 21.00 uur weer afgelopen. Maandag 1 maart is het café specifiek voor inwoners en ondernemers van Wierden en op donderdag 4 maart voor de inwoners en ondernemers van Enter.

Uw reactie