Algemeen

Onderzoek werkgroep Ondernemend Albergen 2030 positief afgerond
Werk aan de winkel

ALBERGEN - Een brede enquête en verdiepende interviews geven een goed beeld van het belang, de mogelijkheden en noodzakelijke acties om Albergen ondernemend en vitaal te houden voor wonen, werken en recreëren, nu en in de toekomst. In het najaar 2019 heeft de Werkgroep Ondernemend Albergen een online enquête gehouden onder ondernemingen gevestigd in Albergen. De respons betrof 39%, wat voor een schriftelijke enquête een goede score is. De meest belangrijke uitkomsten uit deze enquête waren aanleiding voor verdiepende interviews met een breed scala aan ondernemers in Albergen.

Foto: Shot by Lot Fotografie.

Achtergrond

Organisatieadviseur Hennie de Haan uit Albergen, kreeg van de werkgroep en de gemeente Tubbergen de opdracht om zowel de enquête als de interviews uit te voeren. De werkgroep dankt de ondernemers die tijd hebben vrijgemaakt voor de gesprekken en het delen van hun ervaringen, wensen en ideeën. Hun informatie is geanonimiseerd verwerkt in een rapportage die 29 mei jl. aan wethouder Ursula Bekhuis-Groothuis is aangeboden. Dank vanuit de werkgroep gaat ook uit naar de gemeente Tubbergen voor de financiering van het project. Het grote aantal aanbevelingen nodigt uit om samen snel en goed verder te werken aan behoud en ontwikkeling van een vitaal aanbod bedrijven en werkgelegenheid in Albergen.

Algemene conclusie

Albergen is een zeer ondernemend dorp, met een groot aantal bedrijven, die allemaal een goede toekomst voor hun bedrijf en sector zien, mits aan een aantal voorwaarden kan worden voldaan. De relatie tussen ondernemen en wonen is een hele directe. Voldoende betaalbare woningen, met name voor starters en doorstromers is essentieel, ook voor behoud van detailhandel en werkgelegenheid in alle sectoren. Top vijf aanbevelingen vanuit de werkgroep Ondernemend Albergen aan de gemeente zijn: 1. Verbeter de contacten en relatie tussen de gemeente Tubbergen en de ondernemers in Albergen. 2. Organiseer meer overleg tussen de gemeente en ondernemers. In het verleden werden specifieke avonden georganiseerd, waar vragen over gemeentelijk beleid gesteld konden worden. Dat is niet meer. Die behoefte is er nog wel. 3. Organiseer daarnaast periodieke gestructureerde en strategische informatie-uitwisseling tussen de ondernemers in Albergen en de gemeente Tubbergen. Het zou goed zijn om hier een platform voor in te stellen en procesafspraken te maken (aansluitend bij de begrotingscycli van de gemeente). 4. Realiseer een brede visievorming in Albergen voor ontwikkeling met toekomstperspectief, voor zowel wonen als werken en pas regie toe op de uitvoering. Kijk vooral naar mogelijkheden voor inbreiding (herkaveling, kavelruil en herbestemming) in plaats van verdere uitbreiding. Het dorp raakt anders steeds verder ‘opgeknipt’ en versnippert. Daarom is een brede visie vereist. Verminder de mix van woningen, bedrijven en ‘recreëren’ op dezelfde locatie (op bedrijfsterreinen). 5. Zet Albergen meer op de toeristische kaart: fijne fietspaden, goede bewegwijzering (fietsroutes), die ook door het dorp en langs de dag-horeca gaan.

Foto: Shot by Lot Fotografie.