Algemeen

Oldenzaal sluit zich aan bij Eén tegen eenzaamheid

OLDENZAAL - Wethouder Rob Christenhusz en Alice ten Dam, Directeur/bestuurder Impuls hebben vandaag hun handtekening gezet onder het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS. Doel van het actieprogramma is de trend van eenzaamheid doorbreken.

V.l.n.r. Alice ten Dam (Directeur/bestuurder Impuls), Fons Flierman (Beleidsadviseur) en wethouder Rob Christenhusz.)

Rob Christenhusz tekent namens het college het landelijk actie programma Eén tegen eenzaamheid.  
“Helaas heeft ook een groot deel van de Oldenzalers last van eenzaamheid, zowel jong als oud, dit cijfer groeit en door de huidige coronamaatregelen is dit in een stroomversnelling geraakt. Vandaar dat het belangrijk is om eenzaamheid bespreekbaar te maken, want hoe eerder eenzaamheid (h)erkend wordt, hoe eerder er iets aan gedaan kan worden. Gelukkig zijn er veel activiteiten en initiatieven die eenzaamheid in Oldenzaal tegengaan, want samen zijn we Oldenzaal. Het is dan ook niet meer dan logisch dat wij deelnemen aan het landelijke actieprogramma.”

Eenzaamheid in Oldenzaal
Meer dan de helft van de mensen ouder dan 75 jaar in Nederland zegt zich eenzaam te voelen. In Oldenzaal gaat het om 1590 75-plussers. Onderzoek wijst uit dat eenzaamheid serieuze gevolgen kan hebben voor de gezondheid, zowel mentaal als fysiek. Daarnaast krijgen ook steeds meer jongeren krijgen last van eenzaamheid.

Gezamenlijk de trend doorbreken
Samen met stichting Impuls wordt de komende maanden gewerkt aan een bredere samenwerking binnen Oldenzaal om eenzaamheid tegen te gaan. Partners wordt gevraagd om ook deel te nemen aan het programma. Met als eerste mijlpaal de week tegen eenzaamheid (van 30 september t/m 7 oktober 2021).

Over het actieprogramma
Het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid is op 20 maart 2018 gelanceerd door minister Hugo de Jonge van VWS. Sindsdien doen zo’n 220 gemeenten en meer dan 130 landelijke bedrijven en maatschappelijke organisaties mee. Zij hebben zich gecommitteerd om actief én gezamenlijk de trend van eenzaamheid te doorbreken.
Kijk wat u kunt doen op de website www.eentegeneenzaamheid.nl en www.onshelptons.nl.