Algemeen

Noordik Lyceum staat met doorstroomklas deze week extra stil bij week van hoogbegaafdheid

ALMELO - Het Noordik Lyceum besteedt deze week extra aandacht aan hoogbegaafde leerlingen tijdens de week van de hoogbegaafdheid. Voor leerlingen uit 2 en 3 van het Noordik en overige scholen die zijn aangesloten bij samenwerkingsverband regio Almelo is er een online escape room. De week werd maandag afgetrapt met een Peer4Parents Experience, waar ouders van begaafde kinderen uitleg kregen over een oudergespreksgroep die dit najaar start. 

Volgens Noordik-docent Bert Sierink, coördinator begaafdheidsprofielschool (BPS), is een week van hoogbegaafdheid geen overbodige luxe. “We willen het onderwerp positief onder de aandacht brengen, kennis over hoogbegaafdheid verspreiden en vooroordelen en misvattingen proberen weg te nemen. Voor kinderen die aan de onderkant uitvallen zijn er genoeg alternatieven, maar jongens en meisjes die er aan de bovenkant uitspringen, vallen vaak tussen wal en schip.”

Onbegrip

Hoogbegaafde kinderen lopen op de reguliere basisschool dikwijls vast, doordat ze er te weinig uitdaging vinden. “Los van het feit dat ze heel slim zijn, hebben deze kinderen een ander denkniveau dan hun klasgenoten”, legt Bert uit. “Ze denken nog wel eens sneller en complexer. Dat heeft gevolgen voor hen en hun omgeving. Want medeleerlingen begrijpen hen niet en de hoogbegaafden snappen niet waarom klasgenoten hen niet begrijpen. Gaandeweg leren ze dat wel.”

Doorstroomklas

Het SWV is anderhalf jaar geleden een project gestart waar Het Noordik Lyceum een voortrekkersrol heeft. Het doel is om samen met alle middelbare scholen ook passend onderwijs te realiseren voor hoogbegaafde leerlingen. Daarvoor heeft het Noordik een doorstroomklas opgezet. Hierin zitten leerlingen uit groep 8 van negen basisscholen in Almelo en omstreken en leerlingen uit de brugklas. Voor hen is een gezamenlijk programma ontwikkeld die meer aankunnen. Ze worden begeleid door drie docenten: Ina Bos, Jiska Nijland en Bert Sierink. Zij hebben veel ervaring in het begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen en het begeleiden van leerlingen bij het werken aan persoonlijke leerdoelen. “Voor de leerlingen is het fijn om wekelijks samen te werken en kennis te delen met andere leerlingen die ontwikkelingsgelijke zijn. Een hele ochtend werken we dan aan een project. We beginnen vaak met ontspannende opdrachten zoals raadsels en puzzels. Daarna begeleiden wij het proces van onderzoek. Waar leerlingen zich op hun andere school soms onbegrepen voelden, vinden ze hier gelijkgestemden”, verklaart Bert. “Ons doel is om deze kinderen uit te dagen, in contact te brengen met ontwikkelingsgelijken, maar ook om te leren wie ze zijn.”

Ouders ontmoeten

Een nieuw programmaonderdeel van het SWV is dat ze zich ook meer gaan richten op de ouders. Daarvoor is Bert facilitator van Peers4Parents; een landelijk netwerk van betrokken professionals met ruime ervaring en expertise in het begeleiden van begaafde kinderen en (jong) volwassenen. Er worden diverse activiteiten gehouden om een bijdrage te leveren aan het emotionele welbevinden van begaafde kinderen en hun ouders. “Want ook voor de ouders is het niet altijd makkelijk. Vaak zijn er eerst problemen en wordt er een stempel op het kind gedrukt van ‘er is wat mee’. Totdat het duidelijk is dat het gaat om hoogbegaafdheid. En dat is méér dan alleen een hoog IQ. Deze kinderen zijn vaak extra gedreven, zijn vaak creatieve denkers, willen graag zelf uitzoeken en ontdekken”, weet Sierink. In het najaar worden daarom tien bijeenkomsten gehouden voor de ouders. “Het is geen scholing, maar we faciliteren het gesprek tussen ouders. Voor hen is het ook fijn om een stukje herkenning bij elkaar te vinden, ervaringen te delen met andere ouders die de situatie begrijpen.” In een van de bijeenkomsten zullen er ook handvatten worden aangereikt om deze leerlingen emotioneel te kunnen begeleiden en hoe de communicatie en relatie met het kind, partner en/of school kan worden verbeterd. Wie meer informatie wil over de bijeenkomsten of zich wil aanmelden, kan het contactformulier invullen via de link https://ap.lc/fc40Q.