Algemeen

Nieuwe ontwikkelingen in plan voor herinrichting Almeloseweg

HARBRINKHOEK - MARIAPAROCHIE; In 2020 legde de werkgroep de laatste hand aan het plan voor de aanpassing van de Almeloseweg. Klus geklaard. Echter in gesprek met ambtenaren die gaan over de uitvoering van het plan kwamen nieuwe inzichten en ontwikkelingen naar voren. Reden voor de werkgroep om de gemeente de opdracht te geven een alternatief scenario te ontwikkelen. De gemeente ontwikkelde er zelfs twee die de werkgroep binnenkort bespreekt. Het scenario dat het beste aansluit bij de wensen zal zij vervolgens samen met de gemeente aan het dorp presenteren.

In 2015 kwam het college van burgemeester en wethouder met Mijn Dorp 2030.
 De start van een nieuwe werkwijze, een werkwijze waarin de gemeente met en door inwoners beleid maakt voor de leefomgeving. Mijn Dorp Harbrinkhoek-Mariaparochie 2030 (MHM2030) begon met een inwonersavond in 2016.  Daar droegen inwoners ideeën aan voor het verhogen van de leefbaarheid. Waaronder ook het mooier maken van de Almeloseweg.

De werkgroep Herinrichting Almeloseweg met Mathijs ter Horst, Carel Sand, Ronald Lenferink, Alphons Oude Avenhuis, Jos van het Reve en Ria Schlepers was een feit.
Vanaf dat moment dacht de werkgroep na over aanpassingen, hield diverse inspraakavonden en rondde dit eind 2020 af met een rapport. In de afgelopen jaren betrok de werkgroep voortdurend de gemeente bij de ontwikkeling van het plan.
De betrokken ambtenaren openbare ruimte wezen de werkgroep o.a. op de verkeersregels en kwamen met het idee voor een halfverhard voetpad.

Begin 2021 hield de werkgroep een overleg met de ambtenaar die betrokken is bij de uitvoering van het wegonderhoud en de pas aangetrokken ambtenaar voor de inrichting van de openbare ruimte. Voor beiden was het de eerste keer dat zij kennis namen van de inhoud van het plan. Tijdens de bespreking  gaven de heren aan dat het plan op een paar punten technisch niet tot heel lastig uitvoerbaar zou zijn. Het halfverharde voetpad dat de werkgroep voor zich zag naast het fietspad bleek bijvoorbeeld niet haalbaar. Het is nodig om 50 cm uit de sloot te blijven en doordat er naast het half verharde voetpad een geasfalteerd fietspad ligt, is er meer kans op verzakkingen.

Tegelijk wezen zij de werkgroep op nieuwe wetgeving waarin binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid van 30 km gaat gelden. Daarnaast zijn de afgelopen vijf jaar meer inwoners gaan wandelen en zijn er meer E-bikes en andere snelle fietsen gekomen. Dat knelt op sommige delen van de weg.

Dat het plan niet geheel uitvoerbaar bleek was een flinke tegenvaller. De werkgroep heeft dit niet aan zien komen en het was dus even slikken. Al het werk dat er in is gestoken, zou dat voor niets zijn?

De beide ambtenaren zagen en begrepen de teleurstelling.  Zij dachten actief mee over mogelijkheden. De ambtenaar voor de inrichting van de openbare ruimte had veel ervaring opgedaan in andere gemeenten en hij keek met een frisse blik naar de Almeloseweg. De voorstellen die hij deed spraken de werkgroep aan. Daarop legde de werkgroep bij de ambtenaar de opdracht neer om de voorstellen uit te werken in een scenario dat én voldoet aan de wensen van de inwoners én technisch uitvoerbaar is. In het plan komen de uitgangspunten: veiligheid, vergroenen van de weg, een voetpad van kerk naar Kampkuiper en toegankelijkheid terug.

Vanaf eind januari tot en met heden heeft de ambtenaar twee scenario’s uitgedacht. De beide scenario’s liggen inmiddels al een aantal weken bij een adviesbureau dat de kosten berekent. Op 20 mei heeft de werkgroep een overleg met de ambtenaar om beide scenario’s te bekijken.  Na het bespreken ervan maakt de werkgroep een keuze waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van de inwoners. Dit alternatieve plan legt de werkgroep voor aan de inwoners tijdens een informatieavond. Het streven van de werkgroep is om voor de zomervakantie het plan aan het dorp te kunnen presenteren en aan de Raad voor te leggen.