Algemeen

Miljoenenproject Sportpark ‘t Wooldrik eindelijk van start

BORNE - Met de sloop van een uit de jaren ’70 van de vorige eeuw daterende sporthal en het opzetten van een enorme opblaashal (Dome) vorige week woensdag, is het startsein gegeven voor een geweldige update van Sportcomplex ‘t Wooldrik.

In anderhalf tot twee jaar moet op het complex een school verschijnen en twee nieuwe hallen. De school moet over een jaar klaar, zijn zodat de leerlingen van de Jan Ligthartschool en ‘t Oldhof daar samen na de fusie het nieuwe schooljaar kunnen beginnen. Rond begin 2024 moeten de sporthallen gereed zijn. De hele operatie gaat ongeveer 24 miljoen euro kosten (exl. Btw).

Met de start van het project is gewacht tot het einde van de Special Olympics die zich voor een deel op ‘t Wooldrik heeft afgespeeld. Door de bouwwerkzaamheden kunnen verschillende sportclubs gedurende langere tijd niet van het complex gebruik maken. Omdat er in de omgeving geen alternatieven beschikbaar bleken, is gekozen voor het opzetten van een opblaashal. Daarin kunnen sporters onder meer handbal, volleybal, zaalvoetbal, basketbal en korfbal spelen. In het nieuwe schoolseizoen kunnen ook Bornse kinderen uit het basisonderwijs er bewegingsonderwijs ontvangen.

Of alles inderdaad volgens plan kan verlopen is afhankelijk van externe factoren zoals het op tijd beschikbaar zijn van materialen, prijsontwikkelingen en de beschikbaarheid van arbeidskrachten. Voor het opbouwen van de blaashal waren voldoende handen beschikbaar. Een groep van ongeveer 30 vrijwilligers stak vanaf woensdag de handen uit de mouwen. Die vrijwilligers waren onder meer afkomstig uit sportverenigingen, Bornse burgers en Oekrainse vluchtelingen.

De “opgeblazen” hal is niet meteen voor gebruik beschikbaar, want er moeten diverse voorzieningen worden aangebracht zoals verlichting, sanitair en een vloer met daarop de juiste belijning. Als dat allemaal volgens plan verloopt, kan de hal vanaf 22 augustus gebruiksklaar zijn.