Algemeen

Mensdoormens geeft weer gas: start met teambuilding bij Opporren

ALMELO - Nu de Coronamaatregelen flink versoepeld worden, trapt de vrijplaats voor zelfregie en herstel Mensdoormens weer ‘op het gaspedaal’. De inloop gaat weer beginnen, er komen weer activiteiten, de cursussen staan weer op de rol. De vrijwilligers beginnen de nieuwe periode met een bijzondere teambuilding bij Opporren in Zenderen.

Met een teambuildingsbijeenkomst voor de vrijwilligers is Mensdoormens een nieuwe periode gestart.

De herstart van Mensdoormens wordt ingeluid met een teambuildingsbijeenkomst voor de vrijwilligers. Het thema is ‘We gaan lekker fouten maken’. “Want fouten maken vinden veel van ons erg lastig”, aldus Chantal Soepboer, teamleider en initiatiefnemer van Mensdoormens. “Van mensen wordt verwacht dat ze vlekkeloos door het leven rollen. En dat gaat niet…” De dag moet een antwoord opleveren op de vraag waar de vrijwilligers staan in de groep en wat ze willen bereiken. 

Chantal Soepboer heeft aan den lijve ondervonden dat mensen met psychische klachten of verslavingsproblemen veelal thuis op eigen kracht moeten zien te herstellen. Daarom heeft ze de vrijplaats Mensdoormens voor zelfregie en herstel opgericht. In de Hagedoorn is er plek voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn, worstelen met levensvragen of verslavingsproblemen en die willen werken aan persoonlijke ontwikkeling en of herstel. Met of zonder diagnose, tijdens of na een behandeling.

Deelnemers hebben de keuze. “Als mensen een plek zoeken om gelijkgestemden te ontmoeten en weer wat positieve activiteiten op te pakken, kunnen ze daarvoor terecht in de vrijplaats voor zelfregie. Voor mensen die willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, is er de vrijplaats voor herstel, waar mensen deel kunnen nemen aan workshops, lezingen, cursussen en thema-avonden.” Dat kan variëren van schilderen, kleding maken en meubelen herstellen tot computeren en fietsen repareren. “De keuze is groot en het is aan de deelnemers wat ze gaan oppakken”, geeft Chantal aan.

De belangstelling voor de activiteiten alsook voor de cursussen van Mensdoormens was booming op het moment dat heel Nederland in maart stil kwam te liggen. Bij Mensdoormens is alles op alles gezet om in contact te blijven met deelnemers en activiteiten te bieden die volgens de richtlijnen toegestaan waren. Chantal vindt dat het voornemen goed geslaagd is. “We hebben ontdekt dat we elkaar, ondanks de Coronacrisis, toch konden helpen. Dat we zelfs nader tot elkaar zijn gekomen. Met online aanbod, door te bellen, door met elkaar te wandelen en kanovaren.”

Bij Mensdoormens bieden ervaringsdeskundigen als Chantal zelf, maar ook anderen, de ondersteuning. Het bieden van (vrijwilligers)werk is een van de voornaamste nevendoelstellingen van de vrijplaats voor zelfregie en herstel, temeer Chantal Soepboer ziet dat steeds meer instellingen ook ervaringsdeskundigen in dienst nemen. Haar vrijplaats voor zelfregie en herstel kàn de start zijn voor zo’n nieuwe loopbaan. “Hier kunnen mensen zich door ontwikkelen, tot aan de opleiding voor ervaringsdeskundige toe”, aldus Soepboer.

Interesse in Mensdoormens of wil je weer naar de activiteiten? Bel of mail chantal@mensdoormens.nl of 06-10037114.