Algemeen

Mariaviering St. Jozefkerk met aansluitend Mariaprocessie naar de Maria Cloese

NOORD DEURNINGEN - In de St. Jozefkerk van Noord Deurningen was er afgelopen zaterdag 23 oktober om 18.00 uur een Mariaviering met aansluitend een Mariaprocessie naar de Maria Cloese. Voorganger was Diaken van Vilsteren, met medewerking van het St. Jozefkoor, die dan ook vele mooie Marialiederen ten gehore brachten.

Foto's: Antoon Wilbers.

De maand oktober is een Mariamaand, Diaken van Vilsteren had dan ook een prachtige overweging. Hij vertelde over de verschijning van Maria, en de betekenissen hiervan, met name wat Lourdes voor de gelovigen betekent.

Aansluitend zijn de kerkgangers in Processie biddend en zingend naar de Maria Cloese gegaan. Daar werden ook mooie Marialiederen gezongen en een tientje van de rozenkrans gebeden. Ook werd er door Mevrouw A. v.d. Walle een mooi Mariagedicht opgedragen.

Na afloop was er voor iedereen koffie / thee. Dank gaat uit naar iedereen die heeft meegewerkt aan deze avond.

Foto’s:  Antoon Wilbers.