Algemeen

Marcel Snijders gaat sinds vrijdag door het leven als ‘Ridder in de Orde van Oranje Nassau‘

OLDENZAAL - Afgelopen vrijdag spraken diverse mensen lovende woorden tijdens de afscheidsreceptie van Marcel Snijders, die na jaren als locatiedirecteur bij het Twents Carmel College te hebben gewerkt met pre pensioen ging. Burgemeester Patrick Welman nam ook het woord en tijdens de toespraak fluisterde Marcel zacht tegen zijn vrouw: “Ik heb zo’n vermoeden waar dit naartoe gaat.” Wat hij precies in gedachten had weet ik niet, maar hij werd daarna bij Koninklijk besluit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Er zijn enorm veel mensen aanwezig op de afscheidsreceptie op locatie de Potskamp. De school heeft gemiddeld 1450 leerlingen per jaar, biedt alle vier leerwegen in het vmbo aan en heeft zeven beroepsgerichte vmbo-profielen. Marcel kreeg het voor elkaar om in 2018 voor het eerst het predicaat ‘Excellente school’ te verwerven. In januari van dit jaar is dat ook weer toegekend. De directrice van de school weet zijn werkwijze mooi te verwoorden door een paar keer zijn eigen quote te gebruiken: “Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden.” Dat lijkt me een prima levensvisie om de leerlingen mee te geven.

Maar zijn enorme loopbaan was niet per sé de reden voor zijn benoeming tot Ridder. Deze heeft hij te danken aan alle dingen die hij voor Oldenzaal heeft gedaan. En dat zijn er veel. Zo was hij jaren lid en voorzitter van het bestuur van de Stichting Leergeld Oldenzaal. Deze wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving komen te staan. Daarna noemt de burgemeester weer legio zaken die hij op educatief gebied bewerkstelligd heeft.

Maar hij is ook twintig jaar lid geweest van het algemeen bestuur en vrijwilliger bij Stichting Kunst in de Etalage. Daarnaast speelt hij bijna net zo lang als acteur bij Vereniging SNOR Amusementstheater waar hij ook bestuurslid is. En hij vervult de functie van penningmeester bij Stadstheater De Bond. Alsof dat nog niet voldoende is, maakt hij zich al bijna veertig jaar op meerdere fronten verdienstelijk voor het Oldenzaalse carnaval.

De burgemeester eindigt zijn speech door te zeggen dat Marcel een betrokken man is, die graag meedenkt in organisaties op het vlak van visieontwikkeling, strategievorming, beleidsformulering en operationalisering. “Ja, dat zijn een boel mooie woorden hè,” lacht hij. Maar hij gaat nog verder. Marcels stijl van leiding geven is kort en krachtig. Hij is een groot organisatietalent en mensenbinder. Hij kan velen motiveren en enthousiast maken voor de diverse doelen van verschillende organisaties om deze vervolgens gezamenlijk tot uitvoer te brengen. Hij heeft humor, zorgt voor een goede sfeer en weet het ‘Oldenzaalse gevoel’ als geen ander uit de dragen.