Algemeen

Linkse Wierdense fractie PPW heeft nieuwe naam: Progressief Wierden

Bert Klaas, Roselien Slagers, Jan Sasbrink en Aalsen Everts.

WIERDEN – Het Platform Progressief Wierden, kortweg PPW, heeft haar volledige naam ingekort en gaat vanaf heden verder als 'Progressief Wierden'. De afkorting met hoofdletters verdwijnt. Het bestuur van de linkse politieke partij heeft hiertoe besloten, omdat “PPW volwassen is geworden”, zo laat bestuursvoorzitter Aalsen Everts weten. “De partij is uitgegroeid tot een zelfbewuste en volop Wierdense partij met een eigen progressief geluid.”

PPW is sinds de jaren negentig een begrip in de Wierdense gemeentepolitiek. “Dat ‘Platform’ was destijds goed gekozen. Want leden en sympathisanten van landelijke linkse progressieve partijen in de gemeente Wierden vonden hun vertegenwoordiging in de gemeenteraad te zeer versnipperd. Ze vonden elkaar in een nieuwe partij die Wierden zo hard nodig had”, aldus Everts. Roselien Slagers en Bert Klaas vormen samen in de Wierdense gemeenteraad de fractie Progressief Wierden. Jan Sasbrink en Aalsen Everts zijn beide lid van de Raadscommisies.

“Op de digitale algemene ledenvergadering van PPW hebben leden met een grote meerderheid ingestemd met een naamsverandering”, duidt Everts.“PPW gaat vanaf nu verder onder de naam ‘Progressief Wierden’. We hebben gekozen om dit niet af te korten en ‘platform’ weg te laten om nog duidelijker te maken waar we voor staan.”

Progressief Wierden blijft een partij met als kernwaarden sociaal en duurzaam, een partij die zich inzet voor goede toegankelijke zorg, voor een goed minimabeleid, voor een vangnet voor mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. “Ook het verenigingsleven en de cultuursector kan op onze steun rekenen. We zijn een partij met hart voor klimaat en milieu, maar ook met begrip voor ondernemers die vaak het gevoel hebben dat alleen zij de prijs betalen in deze coronatijd.”