Algemeen

Ligtenbergerveld blijft voorlopig een mogelijk bedrijventerrein

RIJSSEN – De gemeente mag haar voorkeursrecht vestigen op percelen in het Ligtenbergerveld Oost. De meerderheid van de gemeenteraad ging hiermee akkoord. Alleen PvdA en D66 stemden tegen.

Burgemeester en wethouders wilden het voorkeursrecht gemeenten vestigen op percelen van het Ligtenbergerveld Oost en voor het gebied waarop het voorkeursrecht van toepassing zou worden, een structuurvisie maken. De gemeente krijgt daardoor een betere positie op de grondmarkt en het college wil door het voorkeursrecht gemeenten prijsopdrijving voorkomen. De gemeente wil hier in de toekomst een bedrijventerrein van maken.

Inspreker Nieuwenhuis van het Comité Geen industrie Elsenerbeek vond de huidige locatiestudie naar andere mogelijke industrieterreinen ontoereikend. “Het is nogal een keuze. Een keuze die van invloed is op komende generaties. Bij de Elsenerbeek ligt een voor miljoenen euro’s aangelegde verbindingszone. Industrie bij de Elsenerbeek is roofbouw plegen.”
Nieuwenhuis stelde college en raad voor om de mogelijkheden bij regionale bedrijfsterreinen eerst beter in beeld te brengen. “De gemeente moet in eerste instantie terug naar het tekenbord.”

Administratieve handeling
Nieuwenhuis vond weinig gehoor bij het grootste deel van de raadsfracties. De meeste fracties vonden dat het om een puur administratieve handeling ging: de gemeente vestigde alleen haar voorkeursrecht omdat de grond er ‘warm’ werd.
Wethouder Erik Wessels vertelde dat er bij de gemeente signalen binnenkwamen dat er in dat gebied grond aangekocht werd en dat de gemeente vandaar haar voorkeursrecht op de grond wilde vestigen, om zo een sterkere grondpositie te krijgen.

Evenals de SGP zag ook de VVD het als een administratief besluit. Bart-Jan van den Berg stelde dat er inhoudelijk nog geen beslissing was genomen waar het industrieterrein zou komen en was benieuwd naar de locatiestudie. Ook D66-raadslid Klein Velderman was voor het voorstel. “Hoe kan het zijn dat iemand vernomen heeft dat dit terrein de eerste keus van het college was? Is er gelekt?”, vroeg hij zich af. Hij stelde voor om eens te kijken naar vestigingsmogelijkheden op de bedrijfsterreinen op de grens met Nijverdal en de gemeente Wierden.

Rob Meijerink (PvdA) was mordicus tegen het voorstel. “Het is onnodig en onwenselijk. Het bevreemdt mij dat juist dit gebied naar voren komt om industrie te vestigen.”

Open gesprek
De CDA-fractie gaf bij monde van Dieger ten Berge aan voor het voorstel te stemmen: “Als de grond 'warm' wordt, is het goed dat de gemeente haar voorkeursrecht vastlegt. Maar, zo stelde Ten Berge: “We spreken niet de voorkeur uit om hier industrie te vestigen.”
Waarop Meijerink: “Het CDA spreekt geen voorkeur uit, maar sluit hier industrie ook niet uit. De PvdA sluit hier de industrie uit.”
Ten Berge: “Het CDA doet dat niet. We gaan het gesprek daarover straks open aan.”

Over een aantal maanden komt de nieuwe locatiestudie naar mogelijke bedrijfsterreinen op tafel.