Algemeen

Kringloopbedrijfsleider Marco Pierik: ‘Ik ga glimmen van het sociale aspect’

door Peter van der Molen

BORNE - Een bijdrage leveren aan een sociale samenleving en een circulaire economie vormen samen de voornaamste uitgaanspunten van de Stichting Kringloopbedrijf Borne. Doelstellingen die zelfs in de statuten van de stichting zijn vastgelegd. Mensen met een kleine portemonnee wat hulp bieden. Met name het verenigingsleven in Borne plukt de vruchten van die doelstellingen, want uit de ‘overwaarde’ op de balans steunt het kringloopbedrijf al enige jaren de goede doelen die een link met Borne hebben. Hoewel de stichting al sinds 1984 actief is, wordt sinds de verhuizing in maart 2020 naar de Ambachtstraat pas echt aan de weg getimmerd.

 

‘En dat ondanks de heel moeilijke start die wij hier maakten’, blikt bedrijfsleider Marco Pierik terug. ‘Meteen nadat wij dit pand samen met de bank hadden aangekocht brak corona uit en konden wij helemaal niets beginnen. Gelukkig was er door een strak financieel beleid in de jaren daarvoor behoorlijk was spek op de botten en hebben wij het kunnen overleven’.

Het waren niet alleen de kosten van het riante pand, maar ook de loonkosten van de vaste medewerkers – van vier naar tien – waarvoor stevig in de buidel moest worden getast. Ook moest het pand behoorlijk verbouwd worden om aan de vereisten te voldoen. Zo werd een voormalige showroom in het geschenkenperceel verbouwd tot boekenhoek met een uitstraling van een bibliotheek. Ook werden meteen voorzieningen getroffen om de energiekosten te beperken. ‘Het was een hele stap die wij moesten maken, want in de jaren die daaraan vooraf zijn gegaan zijn wij een aantal keren moeten verhuizen. Hier hebben wij volop ruimte beschikbaar. Begane grond en verdieping samen 4000 vierkante meter winkelruimte.’

Die ruimte moet efficiënt worden benut. In de beginjaren van het kringloopgebeuren kon iedereen zijn oude meuk er kwijt, maar die tijd is voorbij. Alleen goede en herbruikbare producten worden geaccepteerd en dat moet ook wel, want alle spullen die niet verkocht worden, moeten naar de stort en daar worden stortkosten voor in rekening gebracht. ‘Elektrische apparaten worden altijd getest voordat het in de verkoop gaat. De inzameling daarvan is in Nederland heel goed geregeld en wij zijn ook het inzamelpunt voor de gemeente Borne. Sinds kort kunnen wij ook op een klokkenmaker een beroep doen.’

Marco geeft aan dat zij wel verder willen gaan met het scheiden van de materialen en dat daarvoor ook wel ruimte is, maar dat het aan menskracht ontbreekt. Toch hebben er inmiddels 17 medewerkers een vaste baan en kan een beroep worden gedaan op 45 vrijwilligers. ‘De overheid wil dat in Nederland in 2050 geen afval meer bestaat. Daar gaat het echt naartoe. Wij willen daar een rol in spelen. Kringloopbedrijven vervullen een belangrijke rol in de circulaire economie. Zij dragen eraan bij dat op nieuwe grondstoffen kan worden bespaard.’

Hij heeft wel eens de opmerking horen maken: ‘Jullie krijgen het voor niets en wij moeten ervoor betalen’, maar hij wil wel uitleggen dat statutair is vastgelegd dat de stichting geen winstoogmerk heeft. ‘Maar wij maken natuurlijk wel kosten! Aflossen van de hypotheek, energiekosten, loonkosten voor het personeel. Dat loopt al met al behoorlijk op. Hebben wij dan nog een overwaarde, dan gaat een deel naar de reserve, want wij willen er over twee jaar ook nog zijn, en de rest naar goede doelen. Het bestuur bekijkt elk jaar wie wat krijgt. Als een goed doel dit jaar een donatie krijgt, wil dat niet zeggen dat dit ook het volgende jaar het geval zal zijn. Het moet niet een zekerheid zijn waarmee eventueel een gat in de begroting kan worden gedicht. Door dit sociale aspect hebben wij bij de burgerij ook een grote ‘gun – factor. Zo hebben wij een belangrijke bijdrage geleverd bij de aanschaf van de AED’s en zorgen ook voor het onderhoud.’

Marco voelt zich helemaal op zijn plek. Vierentwintig jaar runde hij een evenementenbureau en was daarna nog in de sportsector werkzaam, maar het ontbreken van het sociale aspect bevredigde hem steeds minder en toen hij de advertentie van de Stichting Kringloopbedrijf Borne zag, heeft hij de sprong gewaagd. ‘Dat sociale aspect heeft voor mij een meerwaarde. Daar ga ik van glimmen. Er is hier voor iedereen een plek. Sommige mensen hebben in hun leven al een flinke tik gehad. Hier heb ik de mogelijkheid om iets voor hen te betekenen.’