Algemeen

Koninklijke belangstelling voor Landhuisboek

OLDENZAAL - Bijna een jaar geleden werd Hotel Het Landhuis bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier. Het bijbehorend wapenschild is inmiddels boven de toegangsdeur van het hotel aangebracht. Vanwege de maatregelen naar aanleiding van de opkomende corona pandemie moest de uitreiking worden uitgesteld, maar midden vorig jaar kon de uitreiking  plaats vinden, ten overstaan van een groot aantal genodigden. Inmiddels was ook begonnen aan een herinneringsboek: 125 jaar Het Landhuis, geschreven door Ben Siemerink en voorzien van talloze foto’s uit het verleden en heden.Dit boek werd ook midden 2020 aan de familie, tijdens een druk bezochte receptie, aangeboden.

CdK in de provincie Overijssel, de heer Heidema, bezoekt de familie Oolderink

Vanwege de koninklijke waardering schreef de familie Oolderink, enige tijd geleden, een bedankbrief aan Zijne Majesteit de Koning. De brief werd vergezeld van een exemplaar van het boek “125 jaar Het Landhuis” en Zijne Majesteit werd door de familie Oolderink uitgenodigd naar Oldenzaal te komen, om in Het Landhuis de wandschildering te bekijken, die zou herinneren aan een bezoek van Koningin Regentes Emma en haar dochter Wilhelmina aan het hotel, eind 1890. Deze week ontving de familie Oolderink een telefoontje vanuit paleis Noordeinde, van een woordvoerder van de Koning.

Aan de familie werd medegedeeld dat Zijne Majesteit hartelijk dank bracht voor de ontvangen brief en de daarin verwoorde uitnodiging. De drukke agenda van Zijne Majesteit liet geen ruimte voor een bezoek. Ook had de Koning met bijzonder interesse kennis genomen van het boek en met name voor de omschreven en afgebeelde wandschildering van zijn familie. De Koning had veel waardering voor het boek over Hotel Het Landhuis en liet mededelen dat het werd opgenomen in de Koninklijke Bibliotheek. Zoals bekend werd aan Hotel Het Landhuis, bij de uitreiking van het predicaat Hofleverancier, de gouden erepenning van Oldenzaal toegekend en uitgereikt door Burgemeester Patrick Welman.

Op 10 september j.l. bracht de Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel, de heer Heidema, een bezoek aan het hotel omdat hij vanwege ziekte af moest zeggen op de dag van uitreiking van het predicaat Hofleverancier. Na het geanimeerd gesprek met de familie Oolderink en een rondleiding door het hotel werd aan de heer Heidema uiteraard het herinneringsboek over Het Landhuis aangeboden. Het boek “Het Landhuis 125 jaar lang één grote familie” is te koop bij Boekhandel Broekhuis en Vako in Oldenzaal.