Algemeen

Koffers met blokken naar Oekraïne voor psychische hulp

TUBBERGEN - De oorlog in Oekraïne is nog niet ten einde. Er is oorlogsgeweld, onzekerheid, angst, verlies, verdriet. Veel kinderen, jongeren en ouderen hebben daardoor psychische schade opgelopen. Een aantal Nederlandse supervisoren en coaches hebben een actie op touw gezet om collega’s in de Oekraïne van een koffer met kleurrijke blokken te voorzien. Met deze koffers kunnen zij inwoners helpen die last hebben van psychische problemen door de oorlog. De koffer is onderdeel van de Yucel-methode. Een methode die zich richt op herstel en het ontdekken van steunende factoren om (chronische) stress te hanteren. Voor het aanschaffen van de koffers met blokken zoeken de Nederlandse supervisoren sponsoren. Op de foto Ria Schlepers met de koffer waar het omgaat.

Ria Schlepers met de koffer waar het omgaat.

Supervisoren en coaches begeleiden professionals die werken met mensen, zoals medici, hulpverleners in (jeugd)zorg en welzijnswerkers. Een van die supervisoren is Ria Schlepers, inwoner van Mariaparochie. Zij vertelt hoe ze bij Oekraïne is betrokken. “Binnen onze Nederlandse vereniging van supervisoren en coaches (de LVSC) kwam een oproep om als vrijwilliger deel te nemen aan online supervisiegroepen met Oekraïense collega’s.  Daar heb ik me voor aangemeld.” Naast de groep van Ria zijn er nog vijf groepen die sinds een paar maanden tweewekelijks online bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.De Oekraïense supervisoren wonen op diverse plaatsen in  de Oekraïne. Ria vertelt hoe een van de collega’s naar de frontlijn is gestuurd om daar de hulpverleners te begeleiden. Anderen leven in relatief veilige steden of juist op plekken waar regelmatig het luchtalarm afgaat en er bombardementen volgen. Ze leven voortdurend in angst voor zichzelf en/of hun geliefden. De online supervisiegroepen bieden steun en inspiratie aan de Oekraïense supervisoren.

Ria introduceerde in haar groep de Yucel-methode en de Oekraïense collega’s zagen hierin een mogelijkheid om op een beeldende manier te werken met inwoners met psychische problemen als gevolg van de oorlog. Ria:”Zij waren erg enthousiast en zo ontstond het idee om een crowdfundingsactie te starten en geld in te zamelen. Doel is zoveel mogelijk supervisoren trainen en te voorzien van het benodigde materiaal.”

Om te kunnen werken met de methode volgen professionals een training van 2,5 dag. De actiegroep heeft al een aantal successen bereikt. Yucel zelf biedt kosteloos drie online- trainingen aan voor in totaal 36 Oekraïense supervisoren. Hiermee kunnen veel mensen in de Oekraïne psychisch worden geholpen. De Stichting Oekraïne Express, een Gronings studenteninitiatief brengt de koffers met materiaal kosteloos en met hulp van vrijwillige chauffeurs en tolken naar Oekraïne. Geld is nodig voor de koffers met blokken. Eén koffer kost  €220,- euro. In totaal is dus een bedrag nodig van €7920,-. Er is inmiddels een bedrag binnen van € 3.380. Dat betekent al voor 15,5 koffer!

Ria:”Hoe fantastisch zou dat zijn: stel je voor 36 Oekraïense supervisoren getraind in de Yucel-methode. Zij kunnen met hun koffers hulpverleners en medici ondersteunen die vervolgens weer hun gewonde en getraumatiseerde landgenoten helpen. De impact is veel groter dan de 36 supervisoren die getraind zijn.”

Wanneer u op deze manier wilt bijdragen aan het verlenen van hulp aan Oekraïense inwoners, doneer dan op  NL88 INGB 0004 2300 61 t.n.v. LVSC Regio Amersfoort en vermeld Actie Oekraïne.

Ieder bedrag klein of groot is enorm welkom.

Achtergrond van de Yucel-methode

De Yucel-methode is ontwikkeld in Nederland door Mehmet Yucel. De methode staat voor ‘samen werken aan herstel’. De focus ligt niet alleen op de diagnose of de klacht maar op de hele context. Dat wil zeggen alles wat in de persoon, in de situatie en omgeving meespeelt. De methode bestaat uit een kleurrijke blokkendoos met een balk, T-vormige gekleurde blokken (steunende factoren) en rechthoekige gekleurde blokken (belastende factoren). De hulpvrager heeft de regie en vertelt zijn/haar verhaal door middel van de blokken. De begeleider stelt rode en groene vragen. Rode vragen zijn gericht op de klacht en de groene vragen op het ontdekken van krachten.  De nadruk ligt op het ontdekken van krachten en hulpbronnen. Zo vergroten de hulpvragers hun eigen vermogen om met stress om te gaan.

Wilt u meer lezen over de betrokken organisaties, kijk dan op de websites.

https://www.lvsc.eu
https://www.yucelmethode.nl/
https://www.facebook.com/stichtingoekraineexpress