Algemeen

Kindertelefoon Almelo moet deuren sluiten

ALMELO - De Almelose afdeling van de Kindertelefoon moet per 1 juni 2023 de deuren sluiten. Een zuur bericht voor alle vrijwilligers, te meer omdat op die dag de Almelose locatie haar 40-jarig bestaan zal vieren. “Sluiting van deze vestiging zal niet alleen een doorn in het oog zijn voor alle kinderen en jongeren in Nederland en de vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor de kinderen, maar ook zeker voor de stad Almelo”, zegt vrijwilligster Sasja.

Twee vrijwilligers van de Kindertelefoon Almelo.

Vanuit zeven plaatsen in Nederland worden kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar die in vertrouwen willen praten telefonisch te woord gestaan. Naast Almelo zijn dit Amsterdam, Rotterdam, Tilburg, Nijmegen, Utrecht en Groningen. “Wij luisteren zonder oordeel, maar wel met ons hart”, geeft Sasja aan. “Problemen over huiselijk geweld, seksueel misbruik en zelfmoord zijn ons niet vreemd. Wij horen de kinderen en dit wordt gewaardeerd. Zo nodig verwijzen wij hen door naar een passende organisatie. Maar ook onderwerpen als verliefdheid, eenzaamheid, schoolkeuzes en pesten komen dagelijks aan bod.”

Onpersoonlijk bericht

De ongeveer negentig vrijwilligers in Almelo kregen onlangs van het bestuur stichting De Kindertelefoon de mededeling dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten om de komende jaren minder subsidie te gaan verstrekken aan De Kindertelefoon. “Het bestuur heeft zonder enig overleg besloten om juist locatie Almelo per 1 juni 2023 te gaan sluiten. Dit op de dag wanneer wij maar liefst 40 jaar bestaan. Het bestuur wil Almelo sluiten om tijd en geld over te houden om andere locaties te gaan versterken.” Voor de vrijwilligers die in Almelo werken een onbegrijpelijke besluit.

De afstandelijke, onpersoonlijke boodschap die zij online kregen, sloeg in als een bom. “De mededeling was vooral gebaseerd op de financiële tekorten. Voor ons heel vreemd, want de huur van ons pand is het goedkoopste ten opzichte van de andere zes panden. Jaarlijks zijn wij 18.000 euro kwijt, bij de andere vestigingen loopt het op tot 65.000 euro. Elke vrijwilliger geeft wekelijks kostbare tijd om naar kinderen te luisteren. Kinderen uit heel Nederland kunnen ons bereiken. Juist ons”, benadrukt Sasja, “omdat wij met z'n allen de meeste uren draaien en hierdoor het beste bereikbaar zijn, laten de cijfers weten.”

De kinderen die bellen naar de Kindertelefoon worden verbonden met een van de zeven vestigingen. Dagelijks zitten er op de Almelose vestiging vier a vijf vrijwilligers van 11.00 tot 21.00 uur klaar om jongeren te woord te staan. “Op de andere kantoren zijn dat doorgaans altijd minder.”

Bezwaren

Sasja geeft aan dat het bestuur als reden voor sluiting ook aangeeft dat Almelo geen studentenstad is. “Dit stoot ons natuurlijk tegen de borst, want als mbo-stad omringd door een Hogeschool Saxion, Windesheim en Universiteit Twente zou je zeggen dat we zeker een studenten stad zijn.” Daarnaast zou het werven van vrijwilligers veel tijd kosten, en tijd is geld. “Onze vrijwilligers zijn goed geschoold en getraind om diverse mensen te werven.

Ook de reiskosten zijn volgens het bestuur bezwaarlijk, terwijl de vrijwilligers van locatie Almelo deze zelf wel willen bekostigen”, geeft Sasja aan.

Het Almelose team is verbaasd en beledigd dat de keuze van sluiting op Almelo valt. “Almelo functioneert volgens het bestuur zeer goed en scoort op autonomie hoog. Dus we begrijpen dit besluit niet.”

Welke stappen er nog precies gaan worden gezet, weten de vrijwilligers nog niet. Wat ze wel weten: “Wij strijden voor locatie Almelo, zodat we volgend jaar samen het 40-jarig bestaan kunnen vieren.”