Algemeen

Kinderlintje voor Benjamin Klinkhamer en Veerle Roël uit Oldenzaal

OLDENZAAL -  Benjamin Klinkhamer en Veerle Roël uit Oldenzaal, allebei 10 jaar, kregen afgelopen zondagmiddag 20 november uit handen van locoburgemeester Maaike Rödel het kinderlintje uitgereikt. Benjamin vanwege zijn maatschappelijke bijdrage aan een goed doel en Veerle door haar heldhaftige inzet. De uitreiking viel samen met de ‘Internationale dag voor de rechten van het kind’.

Kinderlintje

Een kinderlintje is een officiële beloning voor een kind (leeftijd tot 18 jaar) dat iets heel bijzonders heeft gedaan. Dat kan van alles zijn: van een zieke buurvrouw helpen tot inzamelactie voor een goed doel tot het opruimen van zwerfafval in de wijk.

Er zijn veel kinderen in Oldenzaal die iets goeds doen, maar wie komt nu voor een kinderlintje in aanmerking? Dat is afhankelijk van de aard van de verdiensten. Zijn die zeer uitzonderlijk of zijn ze bijzonder? Hierbij is het van belang dat bij het voorstellen aan de volgende criteria wordt voldaan:

1.         Het moet onbaatzuchtig zijn;

2.         Bij voorkeur een langdurige inzet;

3.         Het moet een goede daad voor de samenleving zijn of

4.         Een heldendaad zijn.

De uitreiking van het lintje vind jaarlijks plaats op 20 november. Hiermee valt de uitreiking van het kinderlintje samen met de ’Internationale dag voor de rechten van het kind’. Een deskundige jury beoordeelt aan de hand van opgestelde voorwaarden en criteria welke kinderen in aanmerking komen voor een kinderlintje.

Kent u een kind die een kinderlintje verdient?

U kunt een kind voordragen door een voorstel in te dienen.

Dit kan door te mailen naar info@oldenzaal.nl o.v.v. "voordracht kinderlintje". De inhoud van het voorstel moet antwoord geven op de volgende vragen:

Wie wordt er voorgesteld? Naam, voornamen voluit, huidige adres.

Op welke manier heeft het kind zich ingezet?

Was hij of zij alleen actief of samen met anderen?

Waarom zijn de verdiensten bijzonder?

Aan het aanvragen van het kinderlintje zijn geen kosten verbonden. De behandeling van een voorstel voor een kinderlintje kost tijd. Daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen. Dit betekent dat u tot 1 november het voorstel kunt indienen. Wilt u een kind in Oldenzaal voor het kinderlintje in aanmerking laten komen? Dan is het verstandig om eerst contact op te nemen. Dat kan via info@oldenzaal.nl of tel. 0541-588111. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie.