Algemeen

Kijk in de Wijk: 't Oldhof

Borne heeft zich de afgelopen decennia flink uitgebreid en omvat nu, naast de dorpen Zenderen en Hertme, acht wijken. Wat leeft daar, wat zijn de pluspunten en welke wensen leven er? Journalist Peter van der Molen wordt door de onderscheiden besturen een Kijk in de Wijk gegund en laat de lezers van De Week van Borne meekijken.

Deze week:
wijkraad ‘t Oldhof denkt ook in coronatijd aan inwoners

Als een gemeente een nieuwe woonwijk gaat ontwikkelen, zou bijna elke nieuwe bewoner willen meepraten over de invulling. Dat gaat helaas niet. Ook een halve eeuw geleden niet toen de wijk ‘t Oldhof uit de grond werd gestampt op de plaats van de voormalige boerderij Oldhof. Dat werd anders toen een aantal nieuwe bewoners intrek had genomen in de eerste van de ongeveer 250 woningen die er uiteindelijk zouden komen. Kort daarna werd de Wijkraad ‘t Oldhof opgericht en konden de bestuursleden meepraten over de geplande ontwikkeling.

Inmiddels is de Wijkraad ongeveer een halve eeuw verder en heeft het nog steeds een functie als gesprekspartner van de gemeente. De afgelopen vijf jaar onder voorzitterschap van Theo Lassche. “Ik woon hier nu 33 jaar en weet inmiddels wel hoe de wijk in elkaar zit”, geeft Lassche aan. “Ik beschik over een groot netwerk en dat is in voorkomende gevallen wel prettig. Ik ben heel laagdrempelig of eigenlijk heb ik helemaal geen drempel. De mensen kunnen met alles bij mij terecht.”

Parkje
Een van de eerste zaken waar de pas opgerichte wijkraad zich mee bezig hield, was het inrichten van een klein dierenparkje in de ongeveer duizend zielen tellende wijk. Dat parkje is er gekomen als een soort dependance van het grotere park in Borne. De wijkraad heeft er verder weinig bemoeienissen mee, maar zorgt wel voor wat geldelijke steun. “Bijna iedereen in de wijk is betrokken bij de wijkraad. Wij vragen geen contributie, maar als het kan een kleine bijdrage voor de instandhouding van het parkje. Dat werkt tot volle tevredenheid. Als er nieuwe bewoners in de wijk komen, komt een van de zes bestuursleden even langs om kennis te maken en een klein welkomstgeschenk te overhandigen. Dat draagt meteen bij aan een goed contact.”

Vloedbeltverbinding
De afgelopen jaren heeft de wijkraad met argusogen de ontwikkelingen rond de planning voor de Vloedbeltverbinding gevolgd. Dat trace zou aanvankelijk pal langs de wijk lopen en dat ontmoette weinig bijval. “Wij hebben in die discussie als wijkraad geen standpunt uitgesproken. Er waren voor – en tegenstanders en als wij als wijkraad ons als partij hadden gesteld, zou dat voor tweespalt in de wijk kunnen zorgen. Gelukkig ligt het nu voorliggende trace iets verder van de wijk af.”

Evenals bestuurders in andere wijken, is Lassche zeer te spreken over de aandacht die het gemeentebestuur voor het wijkwerk heeft en de korte lijnen die geschapen zijn door de inzet van BuurTman en een Wijkcoordinator. “Dat merken wij ook nu weer nu er een flinke verandering in de wijk aanstaande is. De Oldhofschool wordt verplaatst naar Sportpark ‘t Wooldrik en dat is ingrijpend. Zo krijgt als gevolg van die verplaatsing de Bornerbroeksestraat een andere functie. En wat ontstaan er voor mogelijkheden op de plaats waar de school heeft gestaan? Over deze zaken kunnen wij in open gesprekken met de gemeente meepraten. Wij worden erbij betrokken. De informatie die dat oplevert delen wij met onze wijkbewoners.”

Niet alleen met de gemeente worden goede contacten onderhouden, maar ook met het bestuur van de Oldhofschool die min of meer de functie heeft van plaatsvervangend wijkgebouw. Als er bijvoorbeeld ruimte nodig is voor het houden van een bijeenkomst of flyers moeten worden gemaakt, wordt er nooit tevergeefs aangeklopt. “Het is jammer dat wij door de coronabeperkingen al tijden niets kunnen ondernemen. Wij willen de wijkbewoners nu verrassen met een presentje. Wij hebben al een gebaar gemaakt door in het plantsoen samen met enkele vrijwilligers een kerstoom te plaatsen met daarbij een tekstbord. Zo zien ze dat wij als bestuur toch aan ze denken.”