Algemeen

Kerken bundelen opnieuw krachten voor Kerstpakkettenactie

TUBBERGEN – Als Sinterklaas eind deze week ons land heeft verlaten doet de kerstperiode alweer zijn intrede. Ook dit jaar worden goederen ingezameld voor de Kerstpakkettenactie. Deze pakketten worden vervolgens in de week voor Kerst aangeboden aan een grote groep mensen, die worden aangemeld door anderen. De lokale supermarkten (Dagwinkel Brughuis Harbrinkhoek, Plus Ivo & Niké Pleijhuis Tubbergen, Plus Droste Vasse, Plus Wallerbosch Geesteren en Coop Munster Albergen ) verlenen allen hun medewerking aan het welslagen van deze actie.

De ondernemers verkopen van vrijdag 6 tot en met vrijdag 20 december producten die klanten bij de uitgang kunnen deponeren in een daarvoor beschikbaar krat. Van alle levensmiddelen die worden ingezameld, maken mensen van de PCI en de Diaconie dan kerstpakketten.

 

Op kerstmarkt Geesteren

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de H. Pancratius parochie heeft samen met de Diaconie van de Protestantse Kerk Tubbergen de organisatie op zich genomen om actie te ondernemen. In Geesteren heeft Nardy Hegeman zich bereid verklaard deze actie ook van harte te ondersteunen. Zij roepen inwoners van de gemeente Tubbergen op om mensen die in hun ogen in aanmerking zouden moeten komen voor een kerstpakket, voor te dragen. Op deze basis zal hen dan, uiteraard met inachtneming van alle discretie, een kerstpakket overhandigd worden. “In onverhoopt moeilijke tijden willen wij als PCI en Diaconie omzien naar mensen die het moeilijk hebben. Zo zijn de kerstdagen feestdagen voor een ieder”, aldus Ronald Lenferink penningmeester van de PCI H. Pancratius. Zondag 8 december zullen vertegenwoordigers van de PCI en PKN aanwezig zijn op de kerstmarkt in Geesteren om daar de actie onder de aandacht te brengen.

 

Iemand voordragen

Kent u iemand die u wilt voordragen voor een pakket, benader dan het bestuur van de PCI: Henny Oude Geerdink (0546-861095 of 06-25048292), Ilse Hofman (06-12422673) of Ronald Lenferink (0546-872937). Uiteraard is de PCI ook per mail te benaderen en wel via pci@hpancratius.nl De Diaconie is te bereiken via Christien Plegt (0546-681285). Mocht u liever hebben dat de organisatie voor u de boodschappen doen, ook dat kan. Maakt dan de bijdrage over op NL23RABO0151429251 t.n.v. PCI H. Pancratius o.v.v. Kerstactie 2019. Op de foto ziet u van links naar rechts: namens de PKN Tubbergen Christien Plegt en namens de PCI H. Pancratius pastoraal medewerker Jacqueline Meupelenberg, Henny Oude Geerdink en Ilse Rikhof.