Algemeen

Kamerleden naar Wierden voor bezoek bewoners langs spoorlijn

WIERDEN – Een delegatie van Tweede Kamerleden van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat hebben vrijdag 8 april een bezoek gebracht aan Wierden. De delegatie bezocht locaties in Oost-Nederland waar aanwonenden overlast ervaren van goederentreinen. Het bezoek startte in Oldenzaal en eindigde in Arnhem. Ook omwonenden bij de spoorwegovergang aan de Hexelseweg in Wierden zijn bezocht.

Tijdens de reis gaven verschillende partijen presentaties en een toelichting op de ervaren overlast. Aan de orde kwamen onder meer leefbaarheid, veiligheid, basisnet spoor, trillingen, stations-uitbreidingen en nieuwbouw en verstedelijking.

In Wierden zijn twee woningen bezocht onder aanvoering van burgemeester Doret Tichelaar en wethouder Johan Coes. De bewoners hebben de spoorlijn nagenoeg in hun tuin. Door trillingen van het zware spoorvervoer zijn er scheuren in de muren van de woningen ontstaan. Daar komt bij dat er tijdens het denderen van treinen een gesprek niet mogelijk is en de spoorwegovergangen door de hoeveelheid treinen op dit spoortraject vaker dicht dan open zijn.