Algemeen

Juf Maria neemt afscheid van de Mariaschool in Reutum

REUTUM - Op de Mariaschool te Reutum was er woensdag 30 juni een afscheidsfeestje. Juf Maria (Schurink-Hassink) nam na 44 jaar afscheid van haar zo dierbare Mariaschool. Een lieve en betrokken juf, waarbij altijd het belang van het kind voorop stond. De meeste jaren van haar werkzame leven heeft ze lesgegeven aan de kinderen van groep 3,  maar uitstapjes naar de kleuters en de kinderen van de groepen 4, 5 en 6 zijn ook gemaakt. 

Foto’s gemaakt door Ansje Scheper

In de beginperiode van haar loopbaan gaf juf Maria ook les in handwerken in de groepen 7 en 8. In al die jaren heeft juf Maria vele ontwikkelingen in het onderwijs meegemaakt: het ontstaan van Buitengewoon Lager Onderwijs (BLO - 1967), Speciaal onderwijs (SO - 1977 ), de basisschool en fusiegolf van scholen en schoolbesturen (1985) en in 1988 het Speciaal Basisonderwijs (SBO), clusterscholen en expertisecentra - leerlingvolgsysteem en de eindtoets  - Remedial Teaching -  adaptief onderwijs - Interne Begeleiding - handelingsgericht werken - opkomst van ICT (computer, laptop, digibord, touchscreen) - passend onderwijs - opbrengstgericht werken, continurooster - excellente scholen - kindgericht onderwijs.

Op 30 juni wachtten de kinderen van haar groep hun juf op bij het landkruis net buiten het dorp. Op versierde fietsen,  fietsten de leerlingen met juf Maria voorop samen het laatste stuk richting de school. Vele ouders vormden langs de Kerkstraat een ereboog voor haar. Menig van deze ouders heeft Juf Maria ook als kind al in de klas gehad. Op het schoolplein werd de juf verwelkomd door alle kinderen en collega’s van de school met een welkomstlied en bijbehorende dans. Samen met haar man en kinderen mocht juf Maria daarna plaatsnemen op de versierde tribune van de gymzaal. Groep voor groep kwamen daar de kinderen bij haar op bezoek om voor haar een optreden te verzorgen. Van klompendans, een rode loper event, een kahoot over de juf, een ‘praatpot’ samen met de juf tot het voordragen van een eigengemaakt prentenboek over de juf waarbij ieder kind een eigen bladzijde van het verhaal had gemaakt dat natuurlijk over de belevenissen van de afgelopen 44 jaar van de juf op school ging. Het was een vrolijke boel. 

In de pauze was er voor de kinderen een traktatie verzorgd door juf Maria. Ook was er voor de juf die met pensioen gaat een passend cadeau, een fijne warme plaid met bijbehorende kussens waar ze zich lekker mee op de bank kan nestelen. De plaid is gemaakt door alle kinderen van de school samen. En een mooi halssieraad. 

De ochtend werd afgesloten met voor ieder kind een heerlijke zak patat van de frietkar die bij school was gekomen, speciaal voor deze ochtend. De kinderen kregen bij het naar huis gaan allemaal een gelukspoppetje voor veel geluk in hun verdere leven.

Juf Maria kijkt met een fijn en goed gevoel terug op deze feestelijke ochtend, maar ook op de afgelopen 44 jaar waarbij het contact met de kinderen en zeker ook hun ouders altijd fijn is geweest: ouders die meedenken, positief ingesteld zijn en samen met de leerkracht wil werken aan de ontwikkeling van hun kind. 

Foto door:  Ansje Scheper