Algemeen

Jan Anema geridderd voor grote verdiensten bij De Klup Twente

WIERDEN/ALMELO – Achttien jaren lang leidde Jan Anema als directeur bestuurder stichting De Klup Twente. Vrijdag 17 december zwaaide hij af. Er was natuurlijk een feestelijk afscheid met veel gasten bereid, alleen ging daar een dikke streep door. Toch was er een piepkleine bijeenkomst met een grote verrassing in de vorm van een koninklijke onderscheiding voor zijn grote verdiensten.

De Klup Twente is een regionale organisatie voor kwetsbare mensen. Ze verzorgt al meer dan vijftig jaar een ruim vrijetijdsaanbod voor deelnemers met een verstandelijke beperking uit Wierden, Almelo en zes andere gemeenten. In de ‘regeerperiode’ van Anema werden ook mantelzorg, dagstructurering voor kwetsbare mensen, naschoolse dagopvang voor kinderen uit het speciaal onderwijs en zelfhulporganisatie Mensdoormens aan De Klup toevertrouwd en werd de organisatie groter dan ooit. Een van Anema’s grootste verdiensten was de ontwikkeling en invoering van het inclusiewerk. De gemeente Wierden voerde als allereerste gemeente in het land dat inclusiewerk in.

In plaats van een receptie en een etentje in klein gezelschap, werd het afscheid van Jan Anema een kleine bijeenkomst van een uurtje voor slechts deel van de medewerkers en het bestuur. In de grote hal van het Siebelinkhuis was een podium opgebouwd met grote schermen, voor een serie van tevoren gefilmde toespraakjes. Onder andere van oud-wethouder Theo de Putter uit Wierden. Alle filmpjes werden door presentator en liedjesschrijver Willem Gunneman aan elkaar werden gepraat en gezongen. Alle gasten die zouden komen, konden het feestje via een livestream volgen.

Een hele rij sprekers vanaf het beeldscherm en een enkeling in de zaal zwaaiden Anema lof toe en bedankten hem voor de samenwerking. Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht zoomde in op Anema’s inspirerende manier van werken en het feit dat hij opmerkelijke innovaties wist te bewerkstelligen, zoals het inclusiewerk en het game- sport- en gezondheidscentrum FUN-IE-FIT. Na Schouten was het podium plots voor burgemeester Gerritsen. Die vervolgde de reeks loftuitingen en memoreerde nog even dat Anema De Klup Twente bij zijn aantreden aantrof als een stuurloze organisatie in grote nood, die bovendien een getroebleerde verstandhouding had met de lokale overheden. “Door jouw constructieve opstelling, creativiteit en vermogen om mee te denken over transities heeft De Klup een professionaliseringsslag van jewelste kunnen maken”, aldus Gerritsen. “En daarmee maakte je het leven van mensen met een beperking leuker, leefbaarder en – in positieve zin – ook een beetje spannender.” Gerritsen besloot zijn betoog met de plechtige mededeling dat het zijne koninklijke hoogheid koning Willem Alexander heeft behaagd hem voor zijn grote verdiensten benoemen tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen mocht Gerritsen niet zelf opspelden, dat mocht Jan’s echtgenote Annet doen.

Anema was buitengewoon verrast en vereerd met de mooie woorden en de onderscheiding. “Maar”, zo zei hij, “deze resultaten zijn van jullie (en wees naar zijn collega’s in de zaal) allemaal. Je kunt wel mooie plannen hebben, maar je hebt wel de mensen nodig die het uit kunnen en willen voeren.”

Jan Anema is met de koninklijke onderscheiding bij zijn afscheid ‘dubbel gedecoreerd’. Eerder ontving hij al de gouden Klupengel voor zijn grote verdiensten. Jan Anema is inmiddels opgevolgd door Alina Fazal.