Algemeen

Intentieverklaring getekend voor realisatie kindvoorziening Geesteren

GEESTEREN - Op dinsdag 16 februari jl. ondertekenden TOF Onderwijs het schoolbestuur Aloysiusschool en Kinderopvang De Boerderij een intentieverklaring met het oog op de realisatie van een kindvoorziening in Geesteren op de huidige plek waar nu de Aloysiusschool ook staat. Het gezamenlijk programma van eisen is gereed en de architectenselectie is opgestart. In de loop van maart hoopt men een architect geselecteerd te hebben om samen het ontwerpproces verder vorm te kunnen gaan geven. Voor de zomer, zodra de eerste schetsen gereed zijn, gaat men ook met de buurt in overleg.

Op de foto’s staan Gerard van de Kuil en Irma Lohuis. Foto Ben Haarhuis

De bestuurder van TOF Onderwijs, Cas Bartman, tekende in de hoedanigheid van de bouwheer van de kindvoorziening en voor De Boerderij deed Irma Lohuis dit als directeur van Kinderopvang De Boerderij. In de aanloop naar de bouw en de ontwikkeling van de kindvoorziening heeft het schoolbestuur in samenspraak met de school besloten om dit samen te doen met Kinderopvang De Boerderij. Een verdere belangrijke stap op weg naar realisatie van de samenwerking is de ondertekening van deze intentieverklaring. Het overleg over de wijze waarop deze verdergaande samenwerking vorm gaat krijgen is volop gaande. De deur van het kindvoorziening staat open voor alle Geesterse kinderen van 0 tot 13 jaar. Gerard van der Kuil, directeur van Aloysiusschool, sprak zijn vertrouwen uit in de toekomstige samenwerking. Hij bedankte Irma Lohuis, directeur van De Boerderij, en Cas Bartman van TOF Onderwijs, voor de inspanningen om samen zo ver te komen. Van beide kanten werd het vertrouwen in de toekomst uitgesproken, zonder de gebruikelijke handdruk, maar wel met bloemen.