Algemeen

Initiatief van Centrum Management Losser
Plan om Boerenmarkt in Losser uit te breiden

LOSSER - Centrum Management Losser heeft bij de gemeente een verzoek ingediend om het aantal kramen op de maandelijkse boerenmarkt (streekproductenmarkt) te mogen uitbreiden tot maximaal 45. Het college is bereid daaraan mee te werken. Voorwaarde is wel dat hiervoor voldoende draagvlak is onder de ondernemers en de inwoners van het centrum van Losser.

Centrum Management Losser heeft al de nodige gesprekken gevoerd over het uitbreidingsplan met onder meer de omwonenden van de boerenmarkt. Van 26 januari tot en met 8 maart 2022 loopt de formele inspraakperiode.

Wethouder Harry Nijhuis: “Het concept van de boerenmarkt in Losser heeft zich inmiddels bewezen. Op de dagen waarop de boerenmarkt plaatsvindt, is er veel extra dynamiek in het centrum. Als college zien wij ook de kansen die een uitbreiding van de boerenmarkt biedt. Wij staan dan ook positief tegenover een uitbreiding van het aantal kramen onder voorwaarde dat ook rekening wordt gehouden met de belangen van onder meer omwonenden.” 

Een aantrekkelijke maandmarkt in het centrum van Losser

De maandelijkse boerenmarkt zorgt al sinds het jaar 2013 voor extra reuring in het centrum van Losser. CML ziet goede kansen voor groei. In 2020 heeft het college al meegewerkt aan het jaarrond mogelijk maken van deze maandelijkse markt. De ambitie van CML is nu om de boerenmarkt/ streekproductenmarkt uit te breiden naar maximaal 45 kramen. De extra kramen komen dan te staan in een deel van de Brinkstraat (tot aan de kruising Schuurkerkstraat) en in de Roberinkstraat. 

Het ontwerp besluit tot het instellen van de streekproductenmarkt met de daarbij behorende situatietekening en het ontwerp verkeersbesluit liggen met ingang van 26 januari tot en met 8 maart 2022 ter inzage bij de receptie van ‘t Lossers hoes. De stukken vindt u dan ook op de website van de gemeente Losser: www.losser.nl/Actueel/Bekendmakingen. Tot en met 8 maart 2022 kunt u naar keuze, schriftelijk of mondeling, uw zienswijzen inbrengen over het genoemde ontwerp besluit.