Algemeen

Infiltratiekratten geplaatst op Markt Nijverdal

NIJVERDAL - Onlangs vond de officiële starthandeling plaats van de infiltratievoorzieningen op de Markt, onderdeel van het plan ‘Constantijnstraat’. Tijdens de starthandeling plaatste wethouder Henk Nijhof symbolisch het eerste infiltratiekrat in de grond.

Steeds meer gemeenten in Nederland gaan aan de slag met infiltratie van hemelwater. Om voldoende hemelwater te kunnen bergen, worden infiltratiekratten aangebracht. Een infiltratiekrat is een ondergrondse holle ruimte om water te bergen. Het water kan vervolgens vertraagd wegzakken in de bodem.

Hemelwater wordt zo direct opgevangen in het gebied waar het is gevallen. Hetk omt dus niet op straat of tijdens piekmomenten in het riool terecht en dat helpt tegen wateroverlast. Bij forse buien helpt dit om de leefbaarheid en bereikbaarheid in het centrumgebied van Nijverdal te behouden.

“Doordat regenwater vertraagd in de bodem infiltreert, draagt deze maatregel op een duurzame manier bij aan het op peil houden van de grondwaterstand” vertelt wethouder Nijhof. “Hierdoor droogt de bodem minder snel uit en zorgt het voor een natuurlijke aanvulling van het grondwater. Dit heeft een positief effect op bodemleven en andere flora en fauna.”

De werkzaamheden op de Markt zijn uiterlijk 7 mei afgerond.