Algemeen

Door Jenny ter Maat

Hospice De Reggestroom viert tweede lustrum: ‘Zonder vrijwilligers is er geen hospice’

Coördinator Annie Gerritsen, oud-voorzitter Arend-Jan ter Steege en de huidige voorzitter Evert Voortman, voor Hospice de Reggestroom. Foto: J. ter Maat

RIJSSEN – Hospice de Reggestroom viert dit najaar haar tweede lustrum. Een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van het hospice. Begin oktober 2011 gingen de deuren open voor de eerste gasten en nu, tien jaar later, is het hospice een niet meer weg te denken voorziening is de gemeenten Rijssen-Holten en Wierden.

Al langer voor de opening leefde de wens bij een aantal groepen om een hospice te realiseren in Rijssen. Huisartsen, zorginstellingen en particulieren met een zorgachtergrond zagen de noodzaak ervan in. Maar tot concrete plannen kwam het pas, toen in 2008 een bestuur werd gevormd met daarin een aantal ‘aanjagers’: voorzitter Arend-Jan ter Steege, penningmeester Evert Voortman, huisarts Peter Schreuder en Chris Klaassen vanuit de Thuiszorg.
De vaart kwam erin. Er kwam een financieel haalbaarheidsonderzoek, een onderzoek naar de behoefte en de grond werd aangekocht. “Hans ter Keurst, toenmalig wethouder, heeft hier een belangrijke rol ingespeeld. Het terrein werd gekocht van de gemeente Rijssen; de gemeente vroeg geen commerciële prijs”, vertelt Voortman.
Bestuursleden gingen op pad om elders hospices te bekijken. Al snel was men het erover eens dat het gebouw in Rijssen anders moest, met meer ruime voor de tijdelijke bewoner. “We gaan het hospice van de toekomst bouwen”, stelde Ter Steege toentertijd.
Dat betekende dat elke gast een appartement tot zijn of haar beschikking kreeg. Een woonkamer met een pantry, een aparte slaapkamer, een ruime badkamer en een eigen deur naar het terras. “We krijgen nog steeds verraste reacties hierop”, vertelt coördinator Annie Gerritsen. Inmiddels is in verschillende plaatsen het model van Rijssen overgenomen.

Voor het ontwerp tekende Jorissen Architecten. Ter Steege: “We wilden onze gasten niet wegstoppen. Ze moesten beweging kunnen zien, de straat op kunnen kijken. En tegelijkertijd rust en privacy hebben. Er moest vooral ook veel daglicht zijn in het gebouw.”
Voor de bouw was 1,2 miljoen euro nodig. Bestuursleden en de stichting Vrienden van Hospice de Reggestroom zetten zich in om dat bedrag bij elkaar te krijgen. De betrokken gemeenten droegen bij met een startsubsidie, particulieren en bedrijven doneerden. Er kwam acht ton binnen, genoeg om alvast te beginnen.
Toch liep de bouw ruim een jaar vertraging op, door bezwaren van buurtbewoners. “Het mooie was dat er in dat jaar heel gul gegeven werd door inwoners en verenigingen; een deel van het nog nodige bedrag kwam erbij.”
Annie Gerritsen was er vanaf september 2010 bij betrokken en gaf adviezen voor de inrichting van het gebouw, de ruimtes, de looplijnen. Zo’n tachtig vrijwilligers gingen dat jaar op basistraining. Op 30 september 2011 werd het hospice officieel geopend.

Veel waardering
In deze tien jaar verwelkomde het hospice zo’n 450 gasten, grotendeels uit Rijssen, Holten, Wierden en Enter. “Als er een noodgeval elders is, en we kunnen deze persoon plaatsen, doen we dat ook.”

Verblijf in De Reggestroom kost 40 euro per etmaal, als een gast dat betalen kan. De medische zorg wordt verleend door de eigen huisarts en de eigen thuiszorg van de patiënt. “Je merkt aan de gasten dat ze blij zijn dat dit kan”, vertelt Gerritsen.
Vrijwilligers nemen de mantelzorgtaken op zich, zetten zich samen met de coördinatoren, met veel liefde in voor de bewoners in hun laatste levensfase en zorgen voor een fijne sfeer. “Gasten en familie hebben daar ontzettend veel waardering voor. Als je alle dankbetuigingen ziet, gigantisch.”


Het zijn de vrijwilligers die het hospice de jaren door echt draaiend gehouden hebben, benadrukken de bestuursleden. Voor hen wordt nog een jubileumfeestje gegeven, in het Parkgebouw. Met een spreker, een hapje en drankje. Ter Steege: “We leggen onze vrijwilligers die avond in de watten. Want zonder hen is er geen hospice. Zonder hen kunnen we stoppen.”

 

Het bestuur van het hospice onderging in oktober een wijziging. Arend-Jan ter Steege legde na dertien jaar zijn bestuurstaken neer. Evert Voortman, die tot dan toe penningmeester was, nam de voorzittershamer over. Ook Bernard Kobes en Gert van Kamperdijk stoppen als bestuurslid. De nieuwe penningmeester is Jan-Willem Langenhof uit Enter.

 

Hospice zoekt vrijwilligers!
Hospice De Reggestroom is op zoek naar vrijwilligers, zowel zorgvrijwilligers als kookvrijwilligers. Met name voor het weekend zijn vrijwilligers nodig.

“Zorgvrijwilligers hoeven geen specifieke vooropleiding te hebben. Ze moeten wel affiniteit met zorg hebben, er zíjn voor onze gasten. Dat kan door te helpen met eten, door een gesprek, een spelletje, een wandeling”, vertelt Annie Gerritsen. “We kijken naar was elke bewoner nodig heeft, en proberen daar zo goed mogelijk voor te zorgen.”
Kookvrijwilligers hoeven geen viergangen menu’s te koken; de meeste bewoners eten kleine porties, wél met zorg klaargemaakt.

Gerritsen: “Vrijwilligers denken vaak dat het verdrietig is om te gaan werken bij mensen die gaan overlijden. Dat maakt de drempel soms hoog. Maar er wordt hier ook geleefd. Gasten die nog kunnen, gaan met een vrijwilliger naar het park, of kijken naar sportwedstrijden. In het hospice wordt zeker ook genoten van het leven. Natuurlijk hebben we hier verdriet met elkaar, maar we hebben ook veel plezier samen.”

Belangrijk is dat de vrijwilliger minimaal één dagdeel van vier uur per week beschikbaar is. “Voor de bewoners is het fijn dat ze zoveel mogelijk dezelfde gezichten zien”, geeft Gerritsen aan.

Meer informatie op www.hospicedereggestroom.nl onder het kopje ‘vrijwilliger’