Algemeen

Bussemakerhuis is op zoek naar vrienden

Historie voor volgende generaties bewaren

BORNE - Museum Bussemakerhuis is op zoek naar meer ‘vrienden’. Het museum moest als gevolg van de corona – beperking tot vier keer toe de deuren sluiten en dat zorgde voor een flinke derving aan inkomsten. Niet alleen dat er geen bezoekers mochten komen, ook huurinkomsten van verhuur voor vergaderingen kwam te vervallen. “Wij zijn heel blij met de steun die wij van de gemeente ontvangen”, laat directeur Liesbeth Hassink weten “maar er is meer nodig om deze historie ook voor volgende generaties te bewaren.”

De historie waaraan Hassink refereert gaat helemaal terug naar de tweede helft van de 17de eeuw toen Borne het belangrijkste centrum van de linnenhandel in Twente was. In die handel speelde het Bussemakerhuis vanaf 1779 een belangrijke rol nadat fabrikeur Jan Bussemaker het uit 1655 daterende pand met de opvallende klokgevel aan de Ennekerdijk tot woon – handelshuis had omgebouwd. Naderhand verschoof die hoofdrol van het linnen naar de katoenweverijen die zich in Enschede, Almelo en Haaksbergen ontwikkelden. “De historie van de textielindustrie hoort bij het Bussemakerhuis. Dat willen wij graag aan bezoekers tonen. Dat is voor Borne als toeristische plaats heel belangrijk. Er is hier zoveel mooi bewaard gebleven. Helaas is dat de afgelopen twee jaar een moeilijk verhaal geworden.”

Liesbeth is voorzitter van de in 1959 opgerichte stichting die vanaf 1993 de verantwoordelijkheid draagt voor dit geregistreerde museum. Daarin is niet alleen plaats voor de vaste collectie rond thema’s als linnen en fabrikeurs, maar ook ruimte laat voor enkele wisselexposities. Zo wordt van 12 april tot 12 oktober de expositie ‘Modebeeld 1930 – 1950 getoond waarbij in samenwerking met gastconservator Birthe Weijkamp het damesmodebeeld uit die tijd wordt weergegeven. “Om wisselexposities in te kunnen richten moet je wel over de benodigde middelen beschikken en daar wringt de schoen. Wij hebben zo’n 80 vrienden van het Bussemakerhuis die jaarlijks een minimale bijdrage van 25 euro doneren. Die vrienden zouden wij graag wat willen uitbreiden. De gemeente Borne telt zo’n 23000 inwoners en wat zou het mooi zijn als een procent daarvan vriend van ons museum zou zijn. Ik weet zeker dat heel veel bewoners nauwelijks een idee heeft van wat wij hier te bieden hebben. Als zij vriend worden, hebben zij gratis toegang.”

De directeur is de enige vaste medewerker van het museum, maar zij weet zich gesteund door 65 enthousiaste vrijwilligers waaronder een aantal gidsen die de bezoekers kunnen rondleiden. “Zij staan van ongeduld te trappelen om weer aan de slag te kunnen, maar dan zullen eerst de beperkingen in de culturele sector opgeheven moeten worden. Als dat het geval is, kunnen wij bijvoorbeeld ook weer onze fraaie binnentuin verhuren voor onder anderen het vieren van feestjes. Maar om vriend van het Museum Bussemakerhuis te worden hoef je daar niet op te wachten. Die zijn nu al welkom.”