Algemeen

Heeft Rijssen industriegrond genoeg voor verwachte groei van metaal, logistiek, groothandel, bouw?

Het Ligtenbergerveld, straks industrieterrein?

RIJSSEN – De gemeente Rijssen-Holten heeft laten onderzoeken hoeveel de lokale bedrijven tot 2030 aan industriegrond nodig denken te hebben. Afhankelijk van de economische ontwikkelingen komt het ingeschakelde onderzoeksbureau uit op tussen de 20 en 28 hectare aan nieuw bedrijventerrein.

Het college heeft in kaart laten brengen hoe het zit met de behoefte. Voor Rijssen-Holten werd er destijds rekening gehouden met een kleine 16 hectare aan behoefte tot en met 2030. Het college wilde weten of dat klopte en liet een aanvullend onderzoek doen. “Want als we gaan kijken naar nieuwe industriegebieden moeten we wel de juiste gegevens hebben”, aldus wethouder Erik Wessels.

Fors meer nodig
Wessels: “Uit het aanvullend onderzoek blijkt dat er behoefte is van 20 tot 28 hectare aan bedrijventerrein. Dat is fors meer dan wat regionaal in beeld was. Het is goed om dat nu ook in beeld te hebben en die onderbouwing daarbij te hebben.”
“Dit zijn de gegevens waar we mee gaan werken. De uitgevoerde onderzoeken geven stof tot nadenken. De vraag om industrieterrein is groot, dat wisten we ook uit onze contacten met ondernemers.”

Overleg met buurgemeenten
Het college bekijkt nu wat de meest geschikte vervolgstappen zijn. “Daar moeten we in scenario’s over gaan denken. Dat gaan we de komende maanden doen en dan hopen we voor het eind van het eerste kwartaal daar meer zicht op te hebben”, aldus Wessels. Een eis daarbij van de Provincie Overijssel is, dat de gemeente over dit onderwerp ook overleg voert met buurgemeenten.

Groei diverse sectoren
Er is in het onderzoek ook gekeken naar hoe de diverse sectoren zich de komende jaren ontwikkelen.
“Als je met de kennis van nu kijkt naar de ontwikkeling van de sectoren op de lange termijn, zie je dat een aantal sectoren gaat groeien, zoals metaal, logistiek, groothandel, bouw. Daar moeten we straks in de scenario’s die we gaan bekijken, ook aandacht aan besteden.”

Ligtenbergerveld
Ook het industrieterrein in Holten loopt tegen haar grenzen aan, aldus het college. Of er andere uitbreidingsmogelijkheden zijn dan Ligtenbergerveld Oost, daarop blijft Wessels het antwoord voorlopig schuldig. “We moeten goed in beeld brengen waar we industrieterrein kunnen realiseren en wanneer. We kunnen nu niet vooruitlopen op hoe we die puzzel gaan leggen.”
Het college wil de vervolgstappen, die ze de komende maanden zet, aan het eind van dit kwartaal presenteren aan de raad.