Algemeen

Gerrit Lansink gehuldigd vanwege 50 jaar inzet als koorlid en organist van het Herenkoor Vasse

VASSE - In de H.H. Joseph Pancratiuskerk in Vasse werd Gerrit Lansink vorige week zaterdag 19 november gehuldigd. Voor zijn verdiensten en 50 jaar lidmaatschap van het Herenkoor kreeg hij de gouden Gregorius insigne met oorkonde uitgereikt. Bij deze gelegenheid werd hij door pastoraal vrijwilliger Jan Veldhuis toegesproken namens de geloofsgemeenschap van Vasse.

Hij memoreerde zijn vele bijdrages gedurende 50 jaar als organist van het Herenkoor Joseph en Pancratius en werd hiervoor bedankt. Ook Veronique Lummen uitte namens de beheerscommissie  haar dank richting Gerrit Lansink voor zijn muzikale bijdrage als organist gedurende de afgelopen 50 jaar. Hierbij werd hem een boeket bloemen aangeboden welke door zijn vrouw Irma in ontvangst werd genomen.

Erediploma

Gerrit Lansink heeft vanaf zijn vaste plaats achter het orgel veel ontwikkelingen aan zich voorbij zien gaan. Hij vindt het jammer dat het met het huidige beleid in ‘da capo al fine’ moet eindigen.

Na de huldiging werden, ter ere van de patroonheilige St. Cecilia, de feestelijkheden voortgezet in Café Het Bolscher in Vasse. Daar werd de jubilaris uitgebreid in het zonnetje gezet door het Herenkoor.

Als verassing kregen zowel Gerrit Lansink als Henk Arends en Bennie Boerrigter een Erediploma met aandenken in de vorm van een Gregoriuskaars. Dit alles voor hun tomeloze inzet, vele verdiensten en bijdragen ten aanzien van het Herenkoor Vasse.