Algemeen

Door Jenny ter Maat

Gemeente maakt volgend jaar begin met Masterplan Oosterhof

RIJSSEN – Starten met het realiseren van het Masterplan voor Oosterhof, Volkspark en directe omgeving is één van de ambities die het college van Rijssen-Holten noemt in de begroting 2021. Verantwoordelijk wethouder Erik Wessels legt uit dat de voorbereidingen voor het eerst uitvoeringsplan zijn opgestart. “Er ligt een mooi plan voor de omgeving Oosterhof. Komend jaar willen we een begin maken met dit plan om het karakter van landgoed Oosterhof te verbeteren en onder andere de uitstraling van de omgeving van het Volkspark te verbeteren.”

Waterhuishouding als eerste
“Eerst moet de waterhuishouding geregeld worden, en daar zijn we nu mee bezig”, zegt Jeroen Korenromp, landschapsontwerper bij de gemeente Rijssen-Holten. Het regelen van de waterhuishouding van het oostelijk deel van Rijssen, tussen Regge, havezate De Oosterhof en Volkspark heeft de hoogste prioriteit. “De waterkwaliteit en de waterafvoer worden geoptimaliseerd. Dat gaat allereerst gebeuren. We zijn bezig met het voorbereiden daarvan.”

Waterkwaliteit
De waterkwaliteit heeft te maken met twee overstorten in het gebied, één ter hoogte van de Schapendijk, de andere ter hoogte van de Hobbyboerderij. Korenromp: “Die overstorten zijn zo’n tien keer per jaar in werking en dan stroomt er echt geen fris water het gebied in. We zijn nu bezig om te kijken hoe we dat op kunnen lossen.”

Waterafvoer
Ook de waterafvoer van dit gebied wordt via de Regge verbeterd. “Daarbij houden we rekening met de bomen in dit gebied. Er staan hier volwassen bomen en dat betekent dat je niet zomaar kunt schommelen met het waterpeil. Jonge bomen hebben daar minder moeite mee, die kunnen dat aan. Het is een rijksmonument, niet alleen de gebouwen, het hele gebied. We zijn er zuinig op. We willen voorkomen dat we ingrepen doen die het bomenbestand geen goed doen.”

Houten fundering
Wat ook nadrukkelijk meespeelt is dat havezate De Oosterhof op een houten fundering in het water staat. “Je kunt het water niet zomaar verlagen. De fundering mag niet deels droog komen te staan, omdat dan kans op rot aanwezig is. Daardoor zou het gebouw scheef kunnen zakken.” Ook met klimaatverandering is rekening gehouden; hevige stortbuien worden op een goede manier afgevoerd naar de Regge.

Samen betrokken
Waterschap, gemeente en andere betrokkenen zitten samen aan tafel om de plannen rond de waterhuishouding voor te bereiden. “Dat luistert nauw. Samen houden we rekening met meerdere factoren. Dat heeft tijd nodig”, aldus Erik Wessels. “Ik denk dat we nog wel een half jaar nodig hebben om het waterhuishoudingsplan rond te krijgen. Het Masterplan Oosterhof geeft als beleidsdocument de ambitie en de richting aan. Van daaruit worden uitvoeringsplannen voorbereid met als eerste de waterhuishouding.”