Algemeen

Fleurige geveltuin dankzij nieuw initiatief Present Almelo

ALMELO - Stichting Present Almelo komt met een nieuw initiatief: sociaal tuineren. De tuin van Nieuwstraatbewoner Jacob Post is als pilot als eerste onder handen genomen. In enkele uren is zijn achtertuin ontdaan van onkruid en is voor een geveltuintje aangelegd. 

Bewoner Jacob Post (derde van links) heeft dankzij de vrijwilligers van Present Almelo een fleurige geveltuin. Rechts voor coördinator Dominique Veenhof.

Met een groepje vrijwilligers werden de handen gezamenlijk uit de mouwen gestoken. Want bewoner Jacob is daartoe zelf niet in staat. Aan zijn linkerhand zitten nog enkel stompjes, aan zijn rechter onderarm een stellage van pinnen en schroeven. Het resultaat van een opeenstapeling van fysieke tegenslagen, waardoor hij zelf amper in staat is voor zichzelf te zorgen. Laat staan voor zijn huishouden en tuin. De hulp kwam dus meer dan geroepen.

Sociaal Tuinieren houdt in dat groepen vrijwilligers in wijken met veel sociale huurwoningen tuinen van kwetsbare inwoners opknappen en duurzaam/groen beplanten en onderhouden. De bewoners zijn zelf niet in staat om hun tuin bij te houden en verkeren vaak in een sociaal isolement. De tuinen worden na de make-over regelmatig in een afgebakende periode bijgehouden door vrijwilligers. Hierdoor ontstaat er tevens meer betrokkenheid en sociale cohesie in de wijk. Eenzaamheid wordt mogelijk duurzaam doorbroken. Tevens wordt de leefbaarheid in straten en wijken verbeterd.

Tuinieren met nazorg

“We willen inzetten op vergroening door sociaal tuinieren”, legt coördinator Dominique Veenhof uit. “We helpen nu ook wel op vrijwillige basis met het tuinieren, maar dat is vooral het ‘brandjes blussen’. Buren die klagen of mensen die zich melden omdat ze de tuin niet meer kunnen onderhouden omdat het onkruid al zo hoog staat.” Het opknappen gebeurt dan eenmalig. Onkruid wordt verwijderd en daar blijft het dan bij. “We komen dan veelal in tuinen van het type ‘jungle’. Dan trekken we alles eruit. Je laat dan een kaal stuk grond achter dat over een paar weken of maanden weer vol staat met onkruid. We bestaan nu bijna 10 jaar en we hebben al meerdere adressen gehad waar we voor de tweede of derde maal moeten komen. Dat is een doorn in het oog voor de vrijwilliger. Je wil dat bewoner weer de regie gaat pakken. En dat willen we met dit project bereiken. Er is nu ook een stuk nazorg aanwezig, zodat de tuin op orde blijft.”

Samen de wijk groen maken

Stichting Present hoopt samen met de gemeente volgend jaar een vervolg te geven aan deze pilot. “Onze intentie is om de wijk het Nieuwstraatkwartier aan te pakken.”

Om al vast een goede start te maken, werd zaterdag de tuin van Jacob Post aangepakt. Met een aanhanger vol gereedschap, potgrond en plantjes kwam het klusteam aan. In enkele uren werd het onkruid uit de achtertuin verwijderd, tegels bij het voorraam verwijderd en een geveltuintje aangelegd. “We gaan samen voor verduurzaming: het grijs eruit en groen komt er voor in de plaats. Met een stukje scholing in de toekomst erbij van een hovenier, zodat vrijwilligers en hulpontvanger leren hoe je je tuin onderhoudt.” Om dit voor elkaar te krijgen wil Present Almelo fondsen aanschrijven, zodat er ook geld beschikbaar komt om kleine tuinmaterialen achter te laten, zoals een knipschaartje of hark.