Algemeen

Essenkracht zoekt daken en leden voor coöperatieve energieprojecten

TUBBERGEN - Stichting Essenkracht is in de gemeente Tubbergen hard op zoek naar daken waarop zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Een bekende manier om dit vorm te geven is middels de Postcoderoosregeling waarbij meerdere leden gezamenlijk investeren in een zonnepaneleninstallatie op andermans dak. 

Deze Postcoderoosregeling is per 2021 vernieuwd en biedt volgens Essenkracht veel lokale kansen. Zo is er een mooi rendement te verdienen voor particulieren als investeerder en lid van de coöperatie, bedrijven en verenigingen die hun dak beschikbaar stellen en maatschappelijke projecten die voor de exploitatieresultaten in aanmerking komen. Het motto hierbij is: lokale lasten, lokale lusten. Om op zoek te gaan naar geschikte daken en het werven van de benodigde leden is er een subsidie bij de provincie aangevraagd en deze is inmiddels ook toegekend.

Subsidie

“We hebben een aanvraag ingediend bij de provincie om de opstart van de benodigde coöperatie te financieren. Daarnaast is er budget om enerzijds actief op zoek te gaan naar eigenaren van een geschikt dak, die hun dak hiervoor beschikbaar willen stellen, en anderzijds ook voor het werven van de benodigde leden. Daarvoor gaan we binnenkort adverteren en flyeren.” Aan het woord is Frank oude Breuil, één van de initiatiefnemers voor het oprichten van de coöperatie binnen de gemeente Tubbergen.

Eerste geschikte dak in gemeente Tubbergen reeds gevonden

Vanuit Essenkracht wordt er op dit moment volop gewerkt aan de oprichting van de benodigde coöperatie waar straks meerdere duurzame projecten onder moeten vallen. Aan het eerste mogelijke project wordt op dit moment ook al gewerkt. Het dak van de multifunctionele accommodatie in Albergen (MFA) wordt wellicht voorzien van ruim 120 zonnepanelen, gefinancierd door minimaal acht leden. “We zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken. Het kan een mogelijkheid zijn om als MFA gedurende vijftien jaar extra inkomsten te genereren, bij te dragen aan de klimaatdoelen en daarnaast de leden van de coöperatie ook een aantrekkelijk rendement te bieden. De Postcoderoosregeling is voor verenigingen een mooie manier om samen met haar leden extra inkomsten te werven.”

Omvang van de projecten

Om gebruik te kunnen maken van de nieuwe Postcoderoosregeling dient een zonnestroominstallatie te voldoen aan een aantal eisen qua omvang en leden. De coöperatie richt zich hierdoor op twee varianten. “Voor projecten op een kleinverbruiksaansluiting (t/m 3 x 80 Ampère) zoeken we daken waar ruimte is voor 100 tot 160 zonnepanelen. Deze projecten kun je vervolgens met zes tot twaalf leden realiseren. Voor projecten op een grootverbruiksaansluiting (vanaf 3 x 80 Ampère) mag je zelfs tot wel 400 zonnepanelen plaatsen, dan praat je over minimaal 25 tot 30 leden.“

Postcoderoosregeling vernieuwd in 2021

Wil je zonne-energie opwekken, maar kan dat niet op jouw eigen dak? Dan kun je samen met anderen zonnepanelen leggen op een dak in de buurt. Dit wordt ook wel een postcoderoosproject genoemd. Er wordt landelijk al vele jaren duurzame energie opgewekt middels de Postcoderoosregeling. In het verleden ontvingen de deelnemers een korting op de energiebelasting die zij betaalden, en was deelname vrij complex. Vanaf 2021 wordt de regeling aangepast, en ontvangt de coöperatie een exploitatiesubsidie bij de verkoop van stroom. Tevens is de regeling toegankelijker geworden, en biedt het haar deelnemers meer vrijheid gedurende de exploitatie. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.essenkracht.nl.