Algemeen

Eerste schop in de grond van nieuwbouwplan de Esch gevierd

TUBBERGEN - Symbolisch werd de eerste schop in de grond van nieuwbouwplan de Esch gevierd op zaterdag 15 oktober jl. De eerste schop in voorbereiding van het bouwrijp maken. De toekomstige bewoners van de straten Bomenesch en Bloemenesch, als ook de betrokkenen bij de planvorming, waren bij het feestje aanwezig. 

Wethouder Hilde Berning verzorgde, in samenwerking met grondverzetbedrijf Poppink, de officiële eerste schop in de grond. Monique Oude Engberink (mede-eigenaar van het voormalig tuincentrum) en Romy Oerbekke (projectleider van Building Design Architectuur) plantten de eerste lindeboom als start van een mooie, groene wijk. De toekomstige bewoners konen kennis met elkaar maken onder het genot van een hapje en drankje.

Huidige stand van zaken van het plan

De bestaande opstallen op het perceel zijn reeds gesloopt en de bomen zijn, naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank, gekapt. De Rechtbank heeft het verzoek om een voorlopige voorziening m.b.t. de kapvergunning namelijk afgewezen. De eerste vergunningaanvragen voor de nieuw te bouwen woningen zijn door Building Design Architectuur ingediend. Het nieuwbouwplan wordt bouwrijp gemaakt. In december wordt door Bouwbedrijf Steggink gestart met de uitvoering van de woningen uit de eerste fase.