Algemeen

Eerste mantelzorg magazine voor mantelzorger Ellis van de Vis

ALMELO - Mantelzorg Almelo maakt zich op voor de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg, op woensdag 10 november. Die dag schuiven bijna 200 mantelzorgers aan voor een diner bij Fusion Plaza en zij krijgen allemaal het fonkelnieuwe Mantelzorg Magazine. Het allereerste exemplaar werd door wethouder Eugene van Mierlo gegeven aan mantelzorger en vrijwilliger Ellis van de Vis.

Wethouder Eugène van Mierlo overhandigt het eerste Mantelzorg Magazine aan mantelzorger en vrijwilliger Ellis van de Vis, in het bijzijn van consulent Jacquelien ter Beek van Mantelzorg Almelo.

De ondersteuningsorganisatie Mantelzorg Almelo had het in de coronatijd extra lastig; nagenoeg alle activiteiten vielen stil, veel vrijwilligers moesten noodgedwongen hun ondersteuning stopzetten en veel mantelzorgers maakten geen gebruik van de diensten omdat ze extra voorzichtig waren. Daarboven vertrokken twee consulenten en deden drie nieuwe consulenten hun intrede. 

Sinds de zomervakantie geeft Mantelzorg Almelo weer ‘gas’, draaien steungroepen weer, zijn de begeleid vervoerders weer in te schakelen en worden er weer cursussen gegeven. Om alle mantelzorgers over alle vernieuwingen en mogelijkheden van Mantelzorg Almelo op een originele, toegankelijke manier te informeren, kwamen de consulenten met het idee om een eigen magazine uit te brengen. Een bewaarexemplaar met informatie over alle ondersteuning die Mantelzorg Almelo biedt, rijkelijk voorzien met mooie verhalen van vrijwilligers, mantelzorgers en consulenten zelf.

Het eerste Mantelzorg Magazine was eigenlijk bestemd voor wethouder Eugène van Mierlo. Een keuze die was ingegeven door het feit dat Mantelzorg Almelo zich gezien, gehoord en gesteund voelt door de wethouder van Welzijn. Maar de wethouder zelf vond het belangrijk dat het eerste exemplaar naar een mantelzorger ging. Dus overhandigde hij het magazine aan Ellis van de Vis. Ze is mantelzorger, vrijwilliger bij Mantelzorg Almelo en figureert in één van de verhalen in het magazine.

Alle andere magazines worden op verschillende manieren verspreid. Op woensdag 10 november, de dag van de Mantelzorg, krijgen alle gasten aan tafel een exemplaar. Alle mantelzorgers die staan ingeschreven bij Mantelzorg Almelo en niet naar het diner kunnen, krijgen een tasje met een attentie en het Mantelzorg Magazine. Verder kunnen mensen het magazine bij Mantelzorg Almelo aanvragen.

Dag van de Mantelzorg

Almelo telt duizenden mantelzorgers: mensen die langer dan drie maanden minstens acht uur per week zorgen voor een kind, een partner, een ouder of familielid, vriend of buur. Ze verplegen een zieke, helpen in zijn of haar huishouden, doen de boodschappen of koken, houden de administratie bij, gaan mee op stap, begeleiden hen naar de dokter of ziekenhuis. Eén keer per jaar biedt Mantelzorg Almelo al die mantelzorgers een leuk uitje aan. Als blijk van waardering, ter ontspanning en om ze in contact te brengen met andere mantelzorgers.

Mantelzorg Almelo biedt behalve de jaarlijkse Dag van de mantelzorg tal van diensten om mantelzorgers te ondersteunen. Bent u ook mantelzorger? Informeer naar alle mogelijkheden. info@mantelzorgalmelo.nl of telefoon 0546 53 68 30.