Algemeen

Een beter leven dankzij goed onderwijs
De Vastenactie in Losser

LOSSER - Dit jaar zal de Vastenactie door Corona wederom anders verlopen dan we in Losser gewend zijn. Het thema, een beter leven dankzij goed onderwijs, is hetzelfde als vorig jaar. Een thema dat bij onze kinderen op dit moment actueel is. Naar school gaan was het afgelopen jaar bij ons ook niet vanzelfsprekend.

De campagne van de Vastenactie in de veertigdagentijd -van 14 februari t/m 4 april- staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.
Eén van de duurzame ontwikkelingsdoelen is ervoor te zorgen dat in 2030 alle jongens en meisjes in de wereld de basis- en middelbare school kunnen afmaken. Ook moeten alle mannen en vrouwen toegang krijgen tot betaalbaar en goed beroeps-,technisch-, en hoger onderwijs. Mensen die kwalitatief goed onderwijs hebben gevolgd zijn beter in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen voor zichzelf en hun gezin. Onderwijs voor iedereen vergroot bovendien de gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
Een (beroeps)opleiding kan de kans op een goede baan vergroten. Wie een redelijk inkomen verdient hoeft zich geen zorgen te maken over de eerstvolgende maaltijd of een dak boven het hoofd. Dat bied ruimte om na te denken over de toekomst en actief deel te nemen aan de samenleving. Eerlijkwerk maakt mensen dus economisch en maatschappelijk sterker. Daarom streven de Verenigde Naties en organisaties als Vastenactie naar een wereld waarin iedereen toegang heeft tot eerlijk betaald werk in acceptabele omstandigheden. Daarvoor is het nodig om banen te creëren en arbeidsomstandigheden en inkomens te verbeteren.


Wat doet Vastenactie?
In 2020 ondersteunt Vastenactie wereldwijd tal van projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en ondersteuning geven bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal. Vastenactie zet zich in voor jongeren, werklozen en mensen die niet rond kunnen komen van hun (deeltijd)baan.
U kunt meer lezen op www.vastenactie.nl.
Omdat het niet verantwoord is de zeer gewaardeerde collectanten op pad te sturen in deze coronaperiode, is ervoor gekozen, de vastenzakjes via het parochieblad, ’t Klöpke, te verspreiden. Uw gift kunt u inleveren in de brievenbus van de H. Maria Geboortekerk.
Het is natuurlijk ook mogelijk, dat u uw gift direct overmaakt aan de Vastenactie zelf.
Dit kan op rekeningnummer:
IBAN: NL21 INGB 000 000 5850
De missie ontwikkeling en vredeswerkgroep Losser beveelt deze actie bij u aan.

Hartelijk dank.