Algemeen

Drie inwoners uit Almelo ontvangen lintje
‘Kleine club, maar uw daden zijn groot’

ALMELO - Smoezen bedenken blijft een hele kunst en hoort onmiskenbaar bij de magie van de jaarlijkse lintjesregen. Woensdag zijn drie inwoners van de gemeente Almelo koninklijk onderscheiden. Burgemeester Arjen Gerritsen spelde Meindert van der Woude, Gerrit Leus en Gerda Boertien de versierselen op in het gemeentehuis.

Burgemeester Arjen Gerritsen (links) met de Almeloërs die een Koninklijke onderscheiding ontvingen. Van links naar rechts Meindert van der Woude, Gerrit Leus en Gerda Boertien. Foto: Emiel Muijderman

ALMELO - Smoezen bedenken blijft een hele kunst en hoort onmiskenbaar bij de magie van de jaarlijkse lintjesregen. Woensdag zijn drie inwoners van de gemeente Almelo koninklijk onderscheiden. Burgemeester Arjen Gerritsen spelde Meindert van der Woude, Gerrit Leus en Gerda Boertien de versierselen op in het gemeentehuis. “U vormt weliswaar een kleine club, maar uw daden zijn groot. Het zijn uw uitzonderlijke maatschappelijke prestaties die maken dat u een lintje verdient”, begon Gerritsen zijn toespraak. Gerda Boertien werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Meindert van der Woude en Gerrit Leus tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Gerda Boertien

Men hoeft maar op de naam Gerda Boertien te Googlen of de enorme inzet wordt duidelijk. Van de Samenloop voor Hoop tot de KWF-herdenkingsslotjes, tegenover het stadshuis aan de brug. Het meest is ze verbonden met KWF. Al drie decennia is ze als vrijwilliger verbonden aan het Koninklijk Wilhelmina Fonds, voor de Nederlandse Kankerbestrijding. Boertien startte in 1998 als algemeen bestuurslid voor de plaatselijke afdeling Almelo. Sinds 20 jaar is ze secretaris. Naast deze functie vervult ze sinds 2008 de functie van voorzitter van het plaatselijke collecteteam met maar liefst 350 collectanten. “U heeft oog voor talenten van mensen en zet vrijwilligers daar in waar zij het meest tot hun recht komen op basis van hun kwaliteiten. Dankzij u is KWF Almelo veel meer dan het fonds dat jaarlijkse collecteert. Uw enorme gedrevenheid om meer te doen mag rekenen op enorme waardering van anderen.” Als ervaringsdeskundige is Boertien ook geliefd als vertrouwenspersoon binnen het Alma Inloopershuis. “Naast uw warmte en betrokkenheid viel ook hier uw inventiviteit op. Want toen tijdens de pandemie inloop niet mogelijk was, bedacht u te gaan wandelen. En wanneer dat door beperkingen niet mogelijk was, was er altijd nog de telefoon. U weet als geen ander hoe belangrijk het is mensen met kanker, hun familie of nabestaanden te steunen. Er te zijn voor wie dat nodig heeft.”

Gerrit Leus

Gerrit Leus zorgt al meer dan 50 jaar voor een veiliger Nederland. In dienst van het Vriezenveense bedrijf Leemans Speciaalwerken heeft Leus zich gespecialiseerd in het opsporen van explosieven en bergen van gecrashte vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog. “De piloten en bemanningsleden, vaak jonge gasten tussen de twintig en dertig, vielen letterlijk voor onze vrijheid. En u gaf hen hun geschiedenis terug”, zei Gerritsen in zijn toespraak. “Ik ben getroffen door de wijze waarop u als berger met heel veel zorg, aandacht en misschien ook wel liefde deze bergingen als projectleider uitvoert.” Binnen de bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht heeft Leus een hoog aanzien verworven door zijn kennis van en ervaring met het bergen van tijdens de Tweede Wereldoorlog neergestorte vliegtuigen. Ondanks zijn pensionering staat hij nog steeds klaar als de plicht roept en wanneer hij van betekenis kunt zijn bij het opsporen, dan wel veilig stellen, van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

Meindert van der Woude

Als niet Joodse inwoner is Meindert van der Woude van onschatbare waarde voor de Joodse gemeenschap in Almelo. In iets minder dan tien jaar vertaalde hij vele tienduizenden Joodse grafstenen door heel Nederland. Van der Woude daarvoor op latere leeftijd aan de Universiteit van Amsterdam colleges waarin hij zich het Hebreeuws, Ivriet en Jiddisch machtig maakte. Alle vertaalde en gedocumenteerde grafstenen zijn terug te vinden op de website van Het Stenen Archief. Al meer dan 12 jaar is Van der Woude als vrijwilliger aan deze stichting verbonden. “Het is uw motivatie dat mensen van over de hele wereld hun familieleden kunnen opsporen… Een graf verbindt mensen met hun voorouders. Het is de band met het verleden. Door uw werk blijven mensen in herinnering.”

Burgemeester eindigde zijn toespraak met de woorden: “U heeft zich alle drie op geheel eigen wijze ingezet voor de samenleving. U vormt een prachtige doorsnede van de betrokkenheid die inwoners van onze stad kenmerken. En dat maakt mij trots.”