Algemeen

DHL pakketpunt in gebruik genomen

ROSSUM - In Rossum is op donderdag 1 september is in het bijzijn van vertegenwoordigers van de provincie Overijssel, de gemeente Dinkelland, de Overijsselse vereniging voor krachtige kernen, DHL en het bestuur en enkele vrijwilligers van het gemeenschapscentrum/dorpshuis de CoCeR het steunpunt voor pakketten van DHL officieel in gebruik genomen.

Pakketjes van DHL moesten tot voor kort worden opgehaald bij de DHL punten in Oldenzaal of Denekamp. Dat past eigenlijk niet meer in deze tijd, waarin duurzaamheid hoog in het vaandel staat. DHL en de CoCeR hebben elkaar gevonden en kwamen tot de conclusie dat een pakket punt in de CoCeR de inwoners van Rossum en omgeving een goede gelegenheid biedt dicht bij huis niet bezorgde pakketjes op te halen en zo nodig te retourneren. Nu kan iedereen vanaf 18 jaar pakketjes ophalen en pakketjes brengen. Hiervoor is gekozen om geen kinderen met ’gevaarlijke’ stoffen, zoals gasflesjes, medicijnen en chemische stoffen over de straat te laten gaan. Hans Engelbertink heette iedereen hartelijk welkom en schetste in het kort de ontstaansgeschiedenis van dit pakket punt. In de coronatijd in november 2021 is het idee ontstaan bij de provincie en DHL.

Gedeputeerde Roy de Witte bood vervolgens in een symbolische openingshandeling een pakket aan Hans Engelbertink aan, waarmee het eerste pakket in het  nieuwe pakketpunt is aangekomen. Roy onderstreepte het belang van het hebben van voorzieningen als deze. Naast bevordering van de leefbaarheid wordt ook de duurzaamheid gediend. Mensen die pakketten willen afhalen en retourneren hoeven het dorp niet meer uit. En de CoCeR heeft er weer een voorziening bij, aldus Roy. Hij complimenteerde alle vrijwilligers die zich voor de CoCeR en daardoor voor de gemeenschap Rossum inzetten.

Willemien Schoneveld-Woestenenk van de Overijsselse Vereniging voor krachtige kernen onderstreepte het belang van dit soort voorzieningen voor de kernen, goed voor de leefbaarheid, goed voor de duurzaamheid en goed voor de CoCeR.

Kernwethouder voor Rossum, Benno Brand van de gemeente Dinkelland, memoreerde de totstandkoming van de samenwerking tussen de CoCeR en DHL. Hij kon Hans Engelbertink nog niet toezeggen dat deze voorziening kan worden meegenomen in de registratie van de sociale hypotheek.

De pakketjes worden opgeborgen in een afsluitbare kast, gemaakt door Jeroen Veldscholten uit Volthe. Het bestuur van de CoCeR is niet verantwoordelijk voor de pakketten, dat is DHL wel. De openingstijden van het pakketpunt is van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.  Rossum heeft er een prachtige voorziening bij.

Ine Flinkers