Algemeen

Denekamp toen, Denekamp nu

BOEKENNIEUWS - Onlangs verscheen de publicatie 'Denekamp toen, Denekamp nu'. Dit werk omvat 72 artikelen van Jos Knippers (82) die eerder afzonderlijk verschenen zijn in het kwartaalblad 't Onderschoer, een uitgave van de Stichting Heemkunde Denekamp. In die serie bracht Knippers veel verdwenen gebouwen en herinneringen aan bijna elke straathoek van Denekamp in beeld. De gebundelde artikelen vormen nu een interessante weergave hoe Denekamp in de loop der jaren is veranderd.

't Onderschoer
Knippers heeft zo'n 23 jaar als redactielid medewerking verleend aan de totstandkoming van ’t Onderschoer, met een oplage van zo'n 1600 exemplaren. Tevens was hij een groot aantal jaren bestuurslid van de Stichting. Veel heeft Knippers gepubliceerd, maar zijn bekendste bijdrage betrof: ‘Denekamp toen, Denekamp nu’. Een serie die achttien jaar lang een vaste plaats heeft gehad in het historische kwartaalblad. Afgelopen jaar nam hij afscheid als redactielid en als dank voor bewezen diensten werd Knippers vereerd met een uitermate toepasselijk afscheidsgeschenk, namelijk 'Denekamp toen, Denekamp nu’. Het eerste exemplaar werd hem overhandigd door Heemkunde-voorzitter Yolanda Vonhof en ‘t Onderschoer-eindredacteur Ben Brookhuis.

Passie
Gepassioneerd en met een groot historisch besef is Knippers betrokken bij het wel en wee van Denekamp. Bij het schrijven van zijn artikelen over de Denekamper historie ging hij uitermate consciëntieus te werk. Hij dook niet allen in de archieven van 't Heemhoes, maar raadpleegde veelvuldig het gemeentelijk archief en toog met enige regelmaat naar het provinciaal archief in Zwolle. Alles moest honderd procent betrouwbaar zijn en mede vanuit zijn kennis en kunde werd hij het gezicht van ’t Onderschoer.

Veranderingen
De 'doorbraak' in de jaren zestig van de vorige eeuw heeft een grote impact gehad voor Denekamp. De oude rijksweg die het dorp doorkliefde heeft het historische karakter van het dorp behoorlijk doen veranderen. Dat aspect en vele andere worden op sublieme wijze in woord en beeld tot uiting gebracht. Maar of al die veranderingen een verbetering zijn... U kunt het nu zelf beoordelen.

Publicatie
‘Denekamp toen, Denekamp nu’, met ISBN-nummer 97890800 72305, telt 144 pagina's en is voor    € 10,00 te koop bij boekhandel Brummelhuis in Denekamp.


Martin Paus