Algemeen

De Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt in gemeente Tubbergen

TUBBERGEN - Betrokken verenigingen, onbetaalbare zorg, een groener Overijssel en meer sociale verbinding: vrijwilligers maken het mogelijk. Daarom ontvangen honderd vrijwilligers, die zich op allerlei manieren inzetten voor mens en omgeving, ook dit jaar de Overijssel vrijwilligersprijs (OVP). Van 14 november tot 7 december trekken Provinciale Statenleden en gedeputeerde Roy de Witte de provincie in om binnen alle sectoren de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Via www.overijssel.nl/vrijwilligers is de komende weken te volgen waar en aan wie de prijzen zijn uitgereikt. De Overijsselse vrijwilligersprijs is een samenwerking tussen provincie Overijssel, Stimuland, VOSVI en de plaatselijke vrijwilligersorganisaties.

Uitreiking dinsdag 29 november

Ook in 2022 is aan een groot aantal vrijwilligersorganisaties gevraagd om vrijwilligers te kiezen die een extra blijk van waardering verdienen. Van trainer tot mantelzorger en van bestuurder tot groene vrijwilliger. In Gemeente Tubbergen zijn op dinsdag 29 november de Overijsselse Vrijwilligersprijzen uitgereikt door Statenlid Marieke Blom, Kristel Trimbos van vrijwilligerssteunpunt SWTD en Eibert Jongsma van Landschap Overijssel.

Seniorenkabinet Langeveen

Initiatief van Anita van Schaik. Anita heeft uit eigen beweging haar ruimte en haar middelen ingezet om het Seniorenkabinet Langeveen op te starten. Samen met een groep vrijwilligers zet zij zich in voor senioren in Langeveen en omstreken. Met het thema zorg voor mantelzorg organiseert zij een huiskamer, een open eettafel en op donderdag een compleet verzorgde dagbesteding (zonder indicatie) van 10.30 tot 16.00 uur met tussen de middag een huisgemaakt driegangenmenu. Zo is er in het Seniorenkabinet aandacht voor een koffie/thee moment, een gezellige babbel en wat leuke activiteiten, zelfs op elke tweede officiële feestdag. Dit alles doet zij met grote passie voor koken en eten, het liefst vers van eigen grond waar ze haar moestuin graag voor gebruikt. Met dit initiatief heeft Anita een mooi aanbod gecreëerd voor de inwoners van Langeveen en omgeving en draagt ze bij aan het verminderen van eenzaamheid in deze omgeving.

Ans van Veldhuizen

„Ans is iemand die altijd klaar staat voor de medemens. Voor de huiskamer van Mariaparochie/Harbrinkhoek is zij de kartrekker. Zonder inzet van Ans zal het er waarschijnlijk erg stil zijn. Ans is de spil van dit initiatief en zij is iemand die heel veel geeft voor al haar dierbaren, maar ook aan onbekenden en hier verwacht ze niets voor terug, een echte Topper! Daarom vind ik ook dat zij die prijs dik heeft verdiend!” 

Vrijwillige voorlichters Senioren Op Eigen Kracht (SOEK)

SOEK is een aanbod waarbij vrijwillige voorlichters op huisbezoek gaan bij inwoners die in dat jaar hun 80e, 85e of 90e verjaardag vieren. De vrijwilligers van Senioren Op Eigen Kracht zijn altijd doorgegaan, onder alle omstandigheden. Ook tijdens de coronaperiode hebben deze vrijwilligers de senioren op een creatieve manier laten weten er voor hen te zijn.  Zo hebben ze telefonisch contact gezocht om een luisterend oor te bieden en hebben ze kaartjes rondgestuurd om de oudere medemens te laten weten dat er aan ze werd gedacht. Sommige vrijwillige voorlichters zetten zich al 14 jaar in als SOEK vrijwilliger en wisten zij hierdoor erg goed welke kwetsbare ouderen afgesloten zijn van de buitenwereld door de toen geldende maatregelen. Door de hartverwarmende acties tijdens de lockdowns gaven ze emotionele steun aan een groep kwetsbare ouderen in onze gemeente, waardoor zij zich minder eenzaam voelden. Deze doorgaans niet zichtbare inzet verdient daarom een keer bijzondere aandacht.

‘Groene’ vrijwilliger Bram Jongsma – Natuurgids

Er wordt in elke gemeente ook een groene vrijwilligersprijs uitgereikt. Deze is speciaal voor vrijwilligers die zich inzetten voor een groener Overijssel.

Bram Jongsma is al lang actief als vrijwillige Natuurgids bij Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel. Eerst in de Engbertsdijksvenen, daarna in het Springendal en Dal van de Mosbeek (Noordoost Twente), Lemelerberg en Beerze. Hij is in staat de deelnemers aan zijn excursies te enthousiasmeren over de natuur en cultuurhistorie van het gebied.

Onschatbare waarde

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor een fijne leefomgeving waarin iedereen mee kan doen. De druk op vrijwilligers neemt echter steeds meer toe. De organisaties verwachten dat bestaande vrijwilligers door tijdgebrek, ouderdom en veranderende gezinssituaties steeds vaker stoppen, terwijl nieuwe instroom stokt. Dat vraagt maatwerk en transitie binnen vrijwilligerswerk naar een meer flexibele, geprofessionaliseerde en diverse praktijk. Daarom zet provincie Overijssel zich samen met professionals en organisaties actief in voor het ondersteunen en stimuleren van het vrijwilligerswerk in Overijssel. Dat doen we niet alleen via de Overijsselse Vrijwilligersprijzen die jaarlijks worden uitgereikt als blijk van waardering.

Met bijeenkomsten, opleidingen en trainingen krijgen de vrijwillige bestuurders van verenigingen en organisaties en hun vrijwilligers de kennis en kunde in handen voor bijvoorbeeld het vasthouden en werven van nieuwe vrijwilligers, praktijkervaringen uitwisselen met andere besturen, participatie binnen en buiten verenigingen, maar ook een duurzame en bredere inzet van bijvoorbeeld de multifunctionele accommodaties van waaruit organisaties opereren.