Algemeen

De Goede Woning-directeur Erna Mobach: ‘Voldoende goede en betaalbare woningen blijft belangrijkste doel’

RIJSSEN – Woningcorporatie De Goede Woning heeft deze maand haar koers voor de komende jaren gepresenteerd aan haar huurders en aan de organisaties waarmee ze samenwerkt. 

Vijf doelen stelt de Rijssense corporatie zich: Wonen betaalbaar houden; Verduurzamen van de woningen; Een thuis voor iedereen; De kwetsbaarheid van de bewoners beperken en Samenwerken om dichtbij te zijn. “Het belangrijkste doel blijft: voldoende goede en betaalbare woningen. Voor de inwoners van nu en de volgende generaties. De woningen gaan we verduurzamen. Zodat het ook voor onze kinderen en kleinkinderen fijn wonen is in onze gemeente”, zegt directeur bestuurder Erna Mobach-Donderwinkel.

“Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat we volgend jaar in de nieuwe wijk Opbroek in Rijssen starten met de bouw van twintig energiezuinige beneden- en bovenwoningen. Deze woningen wekken, over een heel jaar, evenveel energie op als nodig is voor het verbruik. Daardoor kunnen toekomstige bewoners comfortabel wonen zonder dat ze een hoge energierekening krijgen.”

Renovatiewoningen in Zuid en Nieuwland
De Goede Woning start daarnaast met de renovatie van 227 woningen in de wijken Zuid en Nieuwland. De komende drie jaar krijgen deze huizen dak- en gevelisolatie, nieuwe kozijnen, een andere verwarmingsinstallatie en ventilatiesysteem. Ook alle woningen voorzien van zonnepanelen. “We realiseren zo een flinke CO2-reductie. Met deze aanpassingen gaat het energielabel van een D naar een A+. Dat betekent ook een kostenbesparing voor de huurder, zeker met de huidige hoge gasprijzen.” De verwachting is dat aan het eind van 2022 de eerste 75 gerenoveerde woningen opgeleverd worden. In 2025 wordt de renovatie afgerond.

De Goede Woning biedt zo’n 3500 inwoners van de gemeente Rijssen-Holten een dak boven het hoofd. De corporatie heeft 1500 woningen: eengezinswoningen, appartementen en seniorenwoningen. Een van de doelen van De Goede Woning is om nu en in de toekomst voldoende goede, duurzame en betaalbare woningen te hebben voor huurders. De corporatie wil een passend woningaanbod bieden voor woningzoekenden met een laag inkomen. In 2035 moeten al de woningen van De Goede Woning klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat in alle woningen energie wordt gebruikt die CO2-neutraal is opgewekt. De woningstichting gaat alle nieuwe woningen bouwen volgens het nul-op-de-meterprincipe. Dat betekent dat het huis evenveel energie opwekt als er nodig is.

Leefbaarheid in wijk en buurt
Belangrijk vindt De Goede Woning het wanneer elke bewoner zich prettig voelt in zijn of haar huis en wijk. De leefbaarheid in wijken en buurten vraagt de laatste jaren meer aandacht, mede doordat er steeds meer mensen (ouderen, mensen met een fysieke of mentale beperking) thuis zorg en steun ontvangen en niet meer verhuizen naar een zorginstelling. Overlastsituaties en gevoelens van eenzaamheid komen vaker voor, stelt de woningcorporatie vast. “Als woningcorporatie merken we, met onze bewoners, de effecten van deze veranderende regels. Meer mensen hebben een huis nodig. We zien ook dat meer mensen zelfstandig wonen, maar dit niet goed redden.”

De Goede Woning werkt daarom samen met onder andere maatschappelijke organisaties en de gemeente om huurders in moeilijkheden te helpen. Is er huurachterstand, problemen met zelfstandig wonen, woonoverlast of onveilige situaties dan wordt contact gezocht met instanties om het probleem snel aan te kunnen pakken. Mobach: “We kunnen onze plannen niet kunnen realiseren zonder goede samenwerking met huurders, gemeente en maatschappelijke partners. We hebben elkaar nodig. Samen maken we de buurt.”