Algemeen

Dankzij interne verbouwing Siebelinkhuis uitbreiding BSO voor kinderen speciaal onderwijs

ALMELO - Er was een fikse interne verbouwing van het Meester Siebelinkhuis voor nodig, maar nu kan stichting de Klup Twente dan ook haar Buiten Schoolse Opvang voor kinderen uit het speciaal onderwijs uitbreiden. Er is een extra lokaal beschikbaar voor een tweede groep op alle vijf schooldagen en minimaal twee keer per maand een hele zaterdag.

De Klup Twente biedt al 8 jaar Buiten Schoolse Opvang voor kinderen uit het speciaal (basis)onderwijs tot 18 jaar en kinderen uit het regulier onderwijs met een ‘rugzakje’. De BSO onderscheidt zich op tal van terreinen van andere BSO’s; de lokalen zijn prikkelarm en de groepen bestaan uit maximaal 5 kinderen en een gediplomeerde begeleider, die hulp krijgt van ervaren vrijwilligers.

 

Het extra lokaal heeft De Klup Twente in het Meester Siebelinkhuis weten te creëren door haar opslagruimte op te offeren. De spullen die daar stonden, zijn verplaatst naar het nabijgelegen Erve Pezie. Het vertrek heeft ramen gekregen en werd in de afgelopen maanden getransformeerd in een BSO-ruimte die aan alle voorschriften voldoet. Coördinator Marja Scheper is blij met de extra ruimte. Niet alleen omdat ze aan de stijgende vraag kan voldoen, maar ook in de gelegenheid is om groepen voor jongere en wat oudere kinderen samen te stellen.

 

De kinderen die naar de BSO van De Klup Twente komen, volgen onderwijs bij onder andere de Herderscheeschool, het Mozaïek, de Welle, de Wissel, de Rietpluim en VSO de Brug in Almelo of de Elimschool en de Sleutel in een van de omliggende gemeenten. Kinderen komen gemiddeld twee keer per week naar de BSO, er zijn ook kinderen die vier dagen per week naar de BSO van de Klup Twente komen.

 

In verband met de coronapandemie heeft de BSO van de Klup Twente overigens ook voor de BSO maatregelen getroffen. Er wordt scherp toegezien op de hygiëne, zolang corona heerst mogen ouders niet binnen komen, zieke kinderen moeten thuisblijven en waar het kan wordt 1,5 meter afstand gehouden.

 

Foto: Het Meester Siebelinkhuis heeft een extra lokaal voor de Buiten Schoolse Opvang voor kinderen uit het speciaal onderwijs.