Algemeen

Coronapost Oldenzaal ontmanteld

OLDENZAAL -  Op 6 april  2020 openden de huisartsen uit Oldenzaal en De Lutte, verenigd in het Corona Crisis Team Oldenzaal (CCTO), een Coronapost in de voormalige huisartsenpost achter het MST. In oktober is de post verhuisd naar de Deurningerstraat, naast de voormalige Topsport winkel. Afgelopen vrijdag is de post ontmanteld omdat het aantal corona patiënten fors is afgenomen.

Coronapost

Maart 2020: corona was hard terrein aan het winnen. Huisarts Dennis Visschedijk: “Nederland heeft zich helemaal laten verrassen en materialen en testlocaties kwamen moeilijk op grote schaal beschikbaar. Huisartsenpraktijken hadden de handen vol aan de toestroom van corona patiënten, ook gezien de noodzakelijke maatregelen en protocollen.” De huisartsen uit Oldenzaal en De Lutte hebben daarom gezamenlijk een speciale Coronapost ingericht. Het doel van de Coronapost was het ontlasten van de reguliere patiëntenzorg in de huisartsenpraktijken en het efficiënt gebruik van (toen nog) schaarse beschermingsmiddelen. Dennis Visschedijk: “Vóórdat die post er was moesten huisartsen voor hun patiënten met corona of corona-gerelateerde klachten in hun praktijk een aparte omgeving inrichten of bij deze patiënten op visite gaan. Dat kostte vaak één uitrusting per patiënt. Zowel qua tijd als gebruik van middelen was dat allesbehalve efficiënt. De opzet van de Coronapost is een goede oplossing gebleken.”

In de beginperiode werd de post dagelijks door één van de huisartsen bezet, die corona patiënten zag van alle aangesloten praktijken. Deze arts werd in zijn eigen praktijk door collega’s waargenomen. Visschedijk: “De laatste maanden is het aantal patiënten met corona afgenomen en was de post nog drie middagen per week open. We zijn nu gelukkig op zulke lage aantallen gekomen, enkele patiënten per week, dat we de patiënten met corona weer in de eigen praktijk ontvangen. Overigens met dezelfde protocollen en beschermingsmiddelen als voorheen.”

Het werken op de post was wel even anders. Visschedijk: “Met alle voorzieningen was het werk wel zwaar. Beschermend pak en masker. Het ademt niet vrij, het is warm, je bril beslaat en -ook belangrijk- het is lastiger communiceren met de patiënt.”

Was de post nog nodig nadat de teststraten gingen openen? Visschedijk: “Jazeker! Wij deden wel testen voor zover van patiënten niet bekend was of ze besmet waren, maar het ging met name om het verlenen van medische zorg bij patiënten met corona. Dat zijn niet per se corona gerelateerde klachten.” 

Het is te hopen dat de coronapost niet meer nodig zal zijn, maar Visschedijk sluit dat niet uit: “We weten niet wat varianten van het virus nog teweeg zullen brengen. We houden in ieder geval een voorraad materialen aan, zo dat we in dat geval niet met lege handen staan.”

Samenwerking

Wat is de belangrijkste les, die is opgedaan met de coronapost? Visschedijk: “Misschien wel het besef dat je in dit soort crises samen de schouders eronder moet zetten. We hebben, met name in het begin, veel steun gehad van particulieren en bedrijfsleven. Zo heeft Hobru beschermende pakken ter beschikking gesteld, Medlon heeft ons voorzien van een CRP apparaat (dat meet de mate van een ontsteking, red.) en ThijSoft heeft de glasvezelaansluiting voor ons gerealiseerd. Het Twents Carmel College heeft tafels, stoelen en witte jassen ter beschikking gesteld. En laat ik de gemeente niet vergeten, ze hebben ons aan de huidige locatie geholpen en zetten vandaag zelfs mensen in om ons te helpen ontruimen.”