Algemeen

Contouren nieuwe hal Rijssens Leemspoor al goed zichtbaar

RIJSSEN - Stichting Rijssens Leemspoor krijgt een nieuwe museumstalling. De nieuwe hal verrijst op het perceel tussen de Joodse begraafplaats en de voormalige blokhut van Scouting Niej Begin aan de Arend Baanstraat. Van deze blokhut maakt de stichting ook gebruik omdat zij dit pand nu in eigen bezit heeft.

Vorig jaar april is de bouw gestart. De contouren zijn inmiddels goed zichtbaar maar er moet volgens Gerrit Averesch, bestuurslid Rijssens Leemspoor en aanjager van het project, nog heel veel gebeuren. “Dat kost nog wel een jaar of twee. We doen het namelijk zoveel mogelijk zelf met onze vrijwilligers, sommige zaken moeten wel uitbesteed worden zoals de stalen constructie. De meesten van hen hebben een baan zodat bijna al het werk in de avonduren en op zaterdag plaatsvindt.”

“We kampen al geruime tijd met een nijpend ruimtegebrek. De ruimte met werkplaats aan de Markeloseweg is veel te klein. Het overgrote deel van het materieel staat buiten in weer en wind, dat doet afbreuk aan de kwaliteit.”
Het kostte ook tijd om de nodige wettelijke procedures voor bestemmingsplan en bouwvergunning rond te krijgen. De hal is zo’n 500 vierkante meter groot.

Averesch: “Met hulp van sponsoren en subsidiegevers als het Cultuurfonds en Leader en de tomeloze inzet van de vrijwilligers verrijst hier dus een stalling met de uitstraling van een oude treinenloods. Een aanmerkelijk deel van de financiering is rond. Aanvullende financiering en sponsoring voor met name het dak, wordt nog steeds gezocht.”

Wanneer de nieuwe museumstalling gereed is, worden ook de diverse smalspoorgebruiken getoond door het opstellen van de treinen en door het gebruik van informatieborden en ledschermen. “De hal krijgt een zodanige inrichting dat alle facetten van het smalspoor kunnen worden beleefd.
De bezoekers ‘reizen’ vanaf het hoofdstation aan de Markeloseweg door het bos naar de Arend Baanstraat waar de nieuwe stalling bezocht kan worden. Tevens kunnen mensen informatie inwinnen in de blokhut en daar wordt een korte filmimpressie getoond. Dit wordt een aanzienlijke verbreding en verdieping van het aanbod van Stichting Rijssens Leemspoor.

Stichting Rijssens Leemspoor is opgericht in 1988, met als eerste doel het behoud van de kennis van het historische leemtransport vanuit de leemputten naar de verschillende steenfabrieken die Rijssen vroeger rijk was. Daar werden de stenen gebakken die de aannemers uit bouwstad Rijssen nodig had voor hun activiteiten in en tot ver buiten Rijssen. “Onze doelstelling is intussen breder geworden, namelijk zo veel mogelijk laten zien van alles wat met het smalspoor te maken heeft. Naast het transport van leem in de bekende kiepkarren werd ook turf vervoerd in bolsterwagens. Van vele historische takken van sport zijn smalspoorwagens aanwezig inclusief bijbehorende locomotieven.”

Per 1 juni vanaf 12.00 uur mochten musea weer hun deuren openen voor publiek onder voorwaarden van vooraf reserveren, check bij de entree op gezondheidsklachten en rekening houdend met het protocol veilig en verantwoord heropenen. Ook het Rijssens Leemspoor is weer open. Bij Het Leemspoor wordt rekening gehouden met de richtlijnen van de rijksoverheid.

Voor de vrijwilligers en bezoekers is een protocol opgesteld en zijn bij de loods aan de Markeloseweg en op de treinen de noodzakelijke maatregelen genomen. Het protocol is op te vragen via leemspoor@concepts.nl en via deze site kan men contact opnemen voor een reservering. De organisatie wil dan graag weten met hoeveel men komt en vraagt een telefoonnummer.